Προγράμματα και Έργα


Η ομάδα Προγραμμάτων του Οργανισμού, που ανήκει στο Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών και Προγραμμάτων, έχει σαν αντικείμενο την αναζήτηση, διεκδίκηση και αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων μέσω εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και τη διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων.

Η ομάδα είναι αρμόδια για:

  • To συντονισμό, τη διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών έργων του Οργανισμού
  • Μελέτη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τους στόχους του Οργανισμού (π.χ. εκμετάλλευση παιδιών, κακοποίηση - παραμέληση παιδιών, σχολικός εκφοβισμός, εξαφανίσεις παιδιών, εθελοντισμός, ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα του παιδιού, ενδοοικογενειακή βία, εμπορία παιδιών).

Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015)
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας και της συνεχούς αναβάθμισης των λειτουργιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών του, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα με πεδίο εφαρμογής τη «διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων», το οποίο πιστοποιήθηκε, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 από την TUV Austria Hellas.

Δήλωση δέσμευσης για την πολιτική ποιότητας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ( δείτε εδώ )

___________________________________________________________________________________________________

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελεί επίσημο εταίρο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO)

___________________________________________________________________________________________________

Πολιτική προμηθευτών (δείτε εδώ)

Έργα σε ΕξέλιξηΟλοκληρωμένα Έργα