«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει στο διακρατικό έργο με τίτλο «AMINA - Safeguarding Migrant Children Across Europe»

AMINA - Safeguarding Migrant Children Across Europe
 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει στο διακρατικό έργο με τίτλο «AMINA - Safeguarding Migrant Children Across Europe», του οποίου συντονιστής είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά - Missing Children Europe (MCE) και το οποίο χρηματοδοτείται από το «H&M Foundation».

Βασικός στόχος του έργου είναι να καλύψει τα κενά προστασίας που οδηγούν στην εξαφάνιση και την εκμετάλλευση των παιδιών που είναι πρόσφυγες / μετανάστες, καθώς και να συμβάλλει στη βελτίωση του πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην προστασία αυτών των παιδιών.

Οι δράσεις του έργου στις οποίες συμμετέχει ο οργανισμός είναι:

1. Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής ”MINIILA” για έξυπνα κινητά, η οποία θα προσφέρει χρηστική ενημέρωση (ξενώνες, κέντρα στήριξης, υπηρεσίες κλπ.) σε παιδιά πρόσφυγες - μετανάστες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Τη βελτίωση των διαδικασιών χειρισμού περιπτώσεων εξαφάνισης ανηλίκων, περιπτώσεων εμπορίας και εκμετάλλευσης ανηλίκων σε διασυνοριακό, αλλά και οριζόντιο επίπεδο.

Στο έργο «AMINA - Safeguarding Migrant Children Across Europe», διάρκειας 3 ετών, συμμετέχουν 12 οργανισμοί από 7 διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες εταίροι του έργου είναι:

• Το Χαμόγελο του Παιδιού (Ελλάδα)
• Missing People (Ηνωμένο Βασίλειο)
• Centre Français de Protection de L’Enfance and La Mouette (Γαλλία)
• Child Focus and Médécins du Monde (Βέλγιο)
• Nadja Centre Foundation (Βουλγαρία)
• Telefono Azzurro (Ιταλία)
• Weisser Ring (Γερμανία)
• County Administrative Board of Stockholm (Σουηδία)
• ECPAT (Ηνωμένο Βασίλειο)
• ECPAT (Γαλλία)
• ECPAT (Σουηδία)
• Médecins du Monde (Γαλλία)