Τεχνολογία

Ο ρόλος της Τεχνολογίας στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την υλοποίηση των δράσεών του είναι εξαιρετικά σημαντικός.
Ο κλάδος των επιχειρήσεων τεχνολογίας στην Ελλάδα έχει αγκαλιάσει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», θέτοντας στη διάθεσή του και τελικά στη διάθεση κάθε παιδιού στην Ελλάδα απολύτως δωρεάν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του.
Το 2007, μια ομάδα στελεχών επιχειρήσεων τεχνολογίας, σύστησε εθελοντικά την «Ομάδα Τεχνολογίας για το Παιδί».
Κύριος στόχος της ομάδας ήταν να ενδυναμώσει και να στηρίξει τις υπηρεσίες που μέχρι τότε παρείχε «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Από το 2007 έως σήμερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με την πολύτιμη συμμετοχή του κλάδου επιχειρήσεων τεχνολογίας διαθέτει:

 • Τηλεφωνικά Κέντρα υψηλής τεχνολογίας
 • Καινοτόμο σύστημα IP τηλεφωνίας διπλής υψηλής διαθεσιμότητας
 • Προσαρμοσμένη πλατφόρμα CRM
 • Διασυνδέσεις δεδομένων
 • Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία φωνής
 • Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία βίντεο
 • Σύγχρονες μέθοδοι επικοινωνίας (κοινωνική δικτύωση, συνομιλία, κ.λπ.)
 • Στιβαρό δικτυακό κορμό
 • Συστήματα Πληροφορικής, Υψηλής διαθεσιμότητας
 • Αξιόπιστες υπηρεσίες ΙΤ
 • Συστήματα ασφαλείας ηλεκτρονικών δεδομένων
 • Αξιόπιστες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (Δεδομένα, φωνή, Διαδίκτυο)
 • Υποδομές συμβατές με διεθνή πρότυπα
 • 2 ISDN PRI κυκλώματα για υποδοχή δωρεάν κλήσεων
 • 1056 & 116000 & 116111 ειδικά νούμερα εκτάκτου ανάγκης
 • Υψηλής ταχύτητας κυκλώματα IP MPLS μέσω οπτικών ινών
 • Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ενεργοποίησης Amber Alert και αποστολή ενημερωτικού υλικού σε όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς
 • Το European Child Alert Automated System (ECAAS)
 • Σύστημα e-ppokrates μέσω του οποίου δημιουργείται ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος για κάθε παιδί που εξετάζεται στο πλαίσιο της Προληπτικής Ιατρικής
 • Τηλεϊατρική
 • Σύστημα μηχανογράφησης μέσω της ενιαίας πλατφόρμας SoftoneERP, προσαρμοσμένη από την εταιρία Fairynetwork στις ανάγκες του Οργανισμού