Το Παπάκι Πάει...
 

Το Πρόγραμμα «Το Παπάκι Πάει…» είναι ένα πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες εξαφάνισης μη προσδιοριζόμενης αλλιώς, δηλαδή σε συνθήκες που χάνουν τον προσανατολισμό τους ή για κάποιον λόγο δεν βρίσκονται κοντά στο άτομο που νομίμως ασκεί την επιμέλεια τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους/ τις νηπιαγωγούς και τους δασκάλους/ τις δασκάλες αφού πρώτα λάβουν σχετική επιμόρφωση από το επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Αναφορικά με την μεθοδολογία υλοποίησης, το Πρόγραμμα υλοποιείται με την αφήγηση ιστοριών και βασίζεται στην θεωρία του παιδαγωγικού κονστρουκτιβισμού και στο μοντέλο ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής (Life Skills) με έμφαση στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των παιδιών.

Το Πρόγραμμα «Το Παπάκι Πάει…» μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από εκπαιδευτικούς που έχουν εκπαιδευτεί στην υλοποίηση του προγράμματος μέσα από μια εξειδικευμένη και στοχευμένη εκπαίδευση.

Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μαθητών / μαθητριών σε δεξιότητες που θα τα προστατεύσουν σε συνθήκες εξαφάνισης αλλά και θα μειώσουν την πιθανότητα να βρεθούν σε τέτοια συνθήκη. Τα μηνύματα προκύπτουν από την βιβλιογραφία που έχει εκδώσει το Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά, και συγκεκριμένα τα παιδιά θα εκπαιδευτούν στα εξής πεδία:

● Σε περίπτωση που δεν βλέπω τη μαμά/ τον μπαμπά μένω σταθερά στη θέση μου χωρίς να κινούμαι
● Δεν ακολουθώ κανένα άγνωστο/ καμία άγνωστη
● Φωνάζω δυνατά
● Εμπιστεύομαι τους αστυνόμους
● Γνωρίζω το όνομά μου, κάποιο τηλέφωνο γονέα ή συγγενή ή/και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης Παιδιών, Γονέων και Εκπαιδευτικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση school@hamogelo.gr ή στο τηλέφωνο 11040.