Ηλεκτρονικοί Τρόποι Πληρωμής

Paypal: https://www.paypal.com/paypalme/hamogelo

Crowdfunding: https://www.hamogelo.gr/gr/el/crowdfunding/

Bleep: https://bleep.gr/