Το Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σκοπό έχει την καταγραφή, με πολυπρισματικό τρόπο, της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα.

 

Κάθε έτος προσμετράται και χαρτογραφείται η παιδική ευημερία τοπικά και πανελλαδικά και προτείνονται δημόσιες πολιτικές βελτίωσής της, μέσω καινοτόμων εργαλείων λήψης αποφάσεων.

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», με βάση τα ευρήματα του Παρατηρητηρίου:

 

  • Σχεδιάζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δράσεις του για την αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας
  • Έχει στη διάθεσή του την καταγραφή συγκεκριμένων αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους (ποσοτικά, ποιοτικά, γεωγραφικά) ώστε να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στο πεδίο για τη στοχευμένη επίλυση των προβλημάτων.
  • Ενημερώνει τους θεσμικά συναρμόδιους φορείς, με στόχο την παρέμβασή τους και τον σχεδιασμό ανάλογων δράσεων.

 

To Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας προσφέρει σταθερά, ελεύθερα μέσω του site του (http://www.childrenwelfaresm.com/el) , μια διαχρονική χαρτογράφηση της παιδικής ευημερίας, χρήσιμη τόσο για τους τοπικούς φορείς όσο και για ερευνητικούς κι ακαδημαϊκούς φορείς.