Το Διοικητικό μας Συμβούλιο

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος
Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης
Γενικός Γραμματέας
Χρήστος Καμμιλάτος
Ταμίας
Ιωάννης Λαμπρόπουλος
Μέλος
Ευαγγελία Μαλαμάκη
Μέλος
Ελευθέριος Σαμαράς
Μέλος
Πυθαγόρας Παπαδημητρίου
Αναπληρωματικό Μέλος
Βασίλειος Ορφανός
Αναπληρωματικό Μέλος
Ευαγγελία Καρπουζοπούλου
Αναπληρωματικό Μέλος
Αικατερίνη Χούπη
Επίτιμο Μέλος
Χρυσούλα Μυλωνά, τ. Εισαγγελέας Ανηλίκων
Επίτιμο Μέλος
Βασίλειος Μαρκής, τ. Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου