Το Διοικητικό μας Συμβούλιο

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Συνταξιούχος, το βιογραφικό σημείωμα εδώ
Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Σύμβουλος Επιχειρήσεων, το βιογραφικό σημείωμα εδώ
Γενικός Γραμματέας
Χρήστος Καμμιλάτος, Γενικός Οικογενειακός Γιατρός Διευθυντής Ε.Σ.Υ., το βιογραφικό σημείωμα εδώ
Ταμίας
Ευαγγελία Μαλαμάκη, Συνταξιούχος Καθηγήτρια Μαθηματικός, το βιογραφικό σημείωμα εδώ
Μέλος
Ευαγγελία Καρπουζοπούλου, Νηπιαγωγός, το βιογραφικό σημείωμα εδώ
Μέλος
Παναγιώτης Αναστασιάδης, Καθηγητής Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με την χρήση των ΤΠΕ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης, το βιογραφικό σημείωμα εδώ
Μέλος
Βασίλειος Ορφανός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων εδώ
 
 
Αναπληρωματικό Μέλος
Πυθαγόρας Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας Πληροφορικής, το βιογραφικό σημείωμα εδώ
Αναπληρωματικό Μέλος                               Αικατερίνη Χούπη, Διαφημίστρια Σχεδιάστρια
Επίτιμο Μέλος
Χρυσούλα Μυλωνά, τ. Εισαγγελέας Ανηλίκων
Επίτιμο Μέλος
Βασίλειος Μαρκής, τ. Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου


Δείτε τις δηλώσεις του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβούλίου εδώ