Το Διοικητικό μας Συμβούλιο

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος
Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης
Γενικός Γραμματέας
Χρήστος Καμμιλάτος
Ταμίας
Ιωάννης Λαμπρόπουλος
Μέλος
Ευαγγελία Μαλαμάκη
Μέλος
Βασίλειος Ορφανός
Μέλος
Ελευθέριος Αναστασάκης
Αναπληρωματικό Μέλος
Αλέξανδρος Μπεχράκης
Επίτιμο Μέλος
Χρυσούλα Μυλωνά, τ. Εισαγγελέας Ανηλίκων
Επίτιμο Μέλος
Βασίλειος Μαρκής, τ. Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου