Κέντρο Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης στο Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος

Το αυτόνομο Κέντρο Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης στο Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος (disaster recovery site) με αυτόνομες υποδομές είναι ένα τηλεφωνικό Κέντρο διασυνδεδεμένο , διαθέσιμο και σε εφεδρεία ώστε να λειτουργήσουν από εκεί οι Γραμμές που λειτουργεί ο Οργανισμός σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
Χάρη στο Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ο ΜΟΝΟΣ φορέας για παιδιά στην Ελλάδα που διαθέτει Κέντρο Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης .
Έτσι:

  • Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056
  • Η Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά 116000
  • Η Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111

Παραμένουν Ενεργές, Κάθε λεπτό & Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες

Κέντρο Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης

ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟΝ Δ.Α.Α. «EΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Αττική Οδός Σπάτα Αρτέμιδα 190 04