Κέντρο Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης στον Δ.Α.Α. «Eλευθέριος Βενιζέλος»


Έτος Ίδρυσης:
2002

Διεύθυνση:
Αττική Οδός, Σπάτα Αρτέμιδα , 190 04

Δείτε Οδηγίες

Το αυτόνομο Κέντρο Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης στο Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος (disaster recovery site) με αυτόνομες υποδομές είναι ένα τηλεφωνικό Κέντρο διασυνδεδεμένο , διαθέσιμο και σε εφεδρεία ώστε να λειτουργήσουν από εκεί οι Γραμμές που λειτουργεί ο Οργανισμός σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
Χάρη στο Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ο ΜΟΝΟΣ φορέας για παιδιά στην Ελλάδα που διαθέτει Κέντρο Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης .
Έτσι:

  • Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056
  • Η Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά 116000
  • Η Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111

Παραμένουν Ενεργές, Κάθε λεπτό & Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες