Ρώτα το Χαμόγελο: δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί τη δράση «Ρώτα το Χαμόγελο» που αποτελεί μία δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» λαμβάνοντας υπόψη:

  • τις ανάγκες παιδιών, γονιών, εκπαιδευτικών, επιστημονικού προσωπικού για ενημέρωση και απαντήσεις
  • αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, ως βασικό εργαλείο εκπαίδευσης και ενημέρωσης
  • αξιοποιώντας την εμπειρία του Οργανισμού σε ζητήματα παιδικής προστασίας και προάσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ελλάδα, και την τεχνογνωσία που αυτή απέφερε στο επιστημονικό του προσωπικό

πραγματοποιεί Διαδικτυακές εκπομπές (Web Casts) με τίτλο «Ρώτα το Χαμόγελο».

Οι Διαδικτυακές Εκπομπές «Ρώτα το Χαμόγελο» αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του κοινού που ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα των παιδιών και ταυτόχρονα ένα εργαλείο διάδρασης με το κοινό.

Στις Διαδικτυακές Εκπομπές επιστημονικά στελέχη του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχουν την ευκαιρία να αναλύουν σημαντικά θέματα που αφορούν στα παιδιά, με τρόπο απλό και κατανοητό στο κοινό.

Παράλληλα το κοινό έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ζωντανά τις διαλέξεις των επιστημόνων του οργανισμού μέσω του διαδικτύου σε 15θήμερη βάση και να υποβάλει ερωτήσεις και παρατηρήσεις.

Δίνεται και η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να επαναλάβουν την εμπειρία από την άνεση του σπιτιού του μέσω της ανάρτησης των εκπομπών στο διαδίκτυο.

Βασικός στόχος της δράσης «Ρώτα το Χαμόγελο» είναι να δοθούν απαντήσεις σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και γενικό κοινό τόσο για σημαντικά ζητήματα στις ζωές των παιδιών στην Ελλάδα, όσο και σε απλά, καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζει ένα παιδί.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί τη δράση «Ρώτα το Χαμόγελο» από το 2015.