Πιστοποιήσεις

Αποτελεί πάγιο αίτημα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η ανάγκη πιστοποίησης των Φορέων που δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Παιδικής Προστασίας.  Εδώ θα βρείτε τις Πιστοποιήσεις των δράσεων που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα Συνεργασίας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαχρονικά στηρίζει τους θεσμούς. Το σύνολο των υπηρεσιών και δράσεων που υλοποιεί τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων θεσμικών φορέων. Παράλληλα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προωθεί τις συνέργειες με τους θεσμικούς, εθελοντικούς και ιδιωτικούς φορείς έχοντας την πεποίθηση ότι η ένωση δυνάμεων μπορεί να φέρει ουσιαστικά και απτά αποτελέσματα.  Εδώ θα βρείτε τα Σύμφωνα και Μνημόνια Συνεργασία που έχει συνάψει «Το Χαμόγελο του Παιδιού».