Συνεργαζόμενος Εταίρος στο πρόγραμμα «Ενδυνάμωση των υφιστάμενων δικτύων για τα δικαιώματα του παιδιού - ΤΟΥΡΚΙΑ» (Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, Europe Aid) (2015-2017)

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλει στην εξάλειψη της βίας κατά των παιδιών στην Τουρκία μέσα από ανάπτυξη της τεχνογνωσίας των υφιστάμενων δικτύων για τα δικαιώματα του παιδιού μέσα από την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων και της βελτίωσης του νομικού πλαισίου.

Η συμμετοχή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνίσταται στην μεταφορά της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του στο πεδίο με στόχο την προώθηση της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000.

Χρηματοδότηση

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nationalprojects@hamogelo.gr