Εταίρος στο πρόγραμμα «Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα» (GEAR against IPV II) με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2016)

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει ως εταίρος στο Πρόγραμμα «Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα» (GEAR against IPV - II) που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Απρίλιο 2015, 17 Εκπαιδευτικοί και Ψυχολόγοι που εργάζονται στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετείχαν σε ένα τριήμερο Σεμινάριο Επιμόρφωσης, κατά τη διάρκεια του οποίου:

  • έλαβαν θεωρητική και βιωματική επιμόρφωση σε θέματα στερεοτυπικών αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων, ισότητας των φύλων και έμφυλης βίας στις σχέσεις των εφήβων
  • έλαβαν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και ανέπτυξαν δεξιότητες για την υλοποίηση και αξιολόγηση βιωματικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης εφήβων που διαμένουν στα Σπίτια για την διαμονή παιδιών σε κίνδυνο ή επισκέπτονται τα Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου
  • επιμορφώθηκαν και απέκτησαν επιπρόσθετες δεξιότητες αναγνώρισης, χειρισμού και κατάλληλης παραπομπής περιστατικών κακοποίησης παιδιών και εφήβων.

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο Studio του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου YouSmile που συντονίζεται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Οι επαγγελματίες που παρακολούθησαν την επιμόρφωση υλοποίησαν βιωματικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης εφήβων στα Σπίτια μας στην Κόρινθο, στο Αίγιο, στην Θεσσαλονίκη, στην Κέρκυρα, στα Μελίσσια, στον Καρέα, στον Μύτικα, στην Κυλλήνη, στο Αγρίνιο, στο Μαρούσι και στο Μοσχάτο.

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, οι έφηβοι/-ες έχουν -αποκλειστικά μέσα από βιωματικές δραστηριότητες- τη δυνατότητα:

  • να διερευνήσουν και να αναθεωρήσουν –μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον- τα στερεότυπα φύλου που έχουν “κληρονομήσει” και
  • να διερευνήσουν την επίδραση που έχουν στις σχέσεις τους οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα και οι κοινωνικά κατασκευασμένοι ρόλοι των δύο φύλων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται η άνιση κατανομή ισχύος ανάμεσα στα δύο φύλα με τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών.

Επιπλέον, αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια με τα οποία οι έφηβοι/-ες θα μπορούν να αναγνωρίζουν –σε πρωταρχικό στάδιο- τα μη υγιή χαρακτηριστικά μιας σχέσης και τις προειδοποιητικές ενδείξεις ότι η σχέση τους μπορεί να μετατραπεί σε βίαιη, αλλά και ενδυναμώνονται με τρόπο που να τις/τους καθιστά ικανούς/-ές να δημιουργούν υγιείς σχέσεις.

Ως εκ τούτου, απώτερος στόχος των εργαστηρίων είναι έφηβοι/-ες με λιγότερη ανοχή στη Συντροφική Βία, περισσότερες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες της έμφυλης βίας, που είναι εφοδιασμένοι/-ες με «δεξιότητες προστασίας» από την βία στις ρομαντικές και ερωτικές σχέσεις και άλλες μορφές έμφυλης βίας, τόσο όσον αφορά στον εαυτό τους όσο και στα άτομα του περιβάλλοντός τους.

Μακροπρόθεσμος στόχος της παρέμβασης είναι οι σχέσεις των εφήβων να είναι υγιείς και να χαρακτηρίζονται από ισοτιµία και αλληλοσεβασµό, καθώς σε μια τέτοια σχέση είναι αδύνατον να εμφανιστεί το φαινόμενο της έμφυλης βίας.

Επίσης, στο τέλος του προγράμματος κάθε ομάδα δημιούργησε έργα (υλικά και μηνύματα), τα οποία αποτελούν τμήμα της Πανελλήνιας Καμπάνιας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης εφήβων για την έμφυλη βία. Στο τέλος του προγράμματος θα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα Ημερίδα καθώς και ένα Ευρωπαϊκό Συνέδριο.

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας με τη συμμετοχή των εξής εταίρων:

  • «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Ελλάδα
  • Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS), Κύπρος
  • Center for Education, Counselling and Research (CESI), Κροατία
  • Association for Gender Equality and Liberty (ALEG), Ρουμανία
  • Plataforma unitària contra les violències de gènere, Ισπανία

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2016.

Το Πρόγραμμα GEAR against IPV - II υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος εδώ
καθώς και την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.gear-ipv.eu