Πιστοποίηση πολιτικών σχολείων κατά του σχολικού εκφοβισμού

Πρόγραμμα: Erasmus +
Βασική δράση: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών
Τύπος δράσης: Στρατηγικές συμπράξεις για τη Σχολική Εκπαίδευση

Συντονιστής:
Stichting Global Alliance for LGBT Education (ND)
Εταίροι:
1. Merseyside Expanding Horizons Limited (UK),
2. Το Χαμόγελο του Παιδιού (EL),
3. Fondazione Hallgarten - Franchetti Centro Studi Villa Montesca (IT),
4. Asociación Cívica de Comunicación y Educación Sophia - ACCESO (ES),
5. European Antibullying Network (BE),
6. CESIE (IT)

Σύντομη περιγραφή:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει ως εταίρος στο έργο ABC (Anti-Bullying Certification). Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος διαδικασιών διαχείρισης και πιστοποίησης για τη στήριξη των σχολείων στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής κατά του σχολικού εκφοβισμού. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση των μαθητών και του προσωπικού των σχολείων για μια γενική κοινωνική ενσωμάτωση και επίλυση των συγκρούσεων στον 21ο αιώνα.

Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες από 31/12/2017 έως 30/12/2019.

Κάθε εταίρος από την Ολλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεργαστεί με ένα σχολείο. Η υποστήριξη των σχολείων θα γίνει μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία που θα περιλαμβάνει έρευνα, εκπαίδευση προσωπικού και εργαλειοθήκη. Το τελικό προϊόν του έργου είναι η εφαρμογή της στρατηγικής και η διαδικασία πιστοποίησης που θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου σχολικού έτους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, το European Antibullying Network (EAN) θα διαδώσει και θα υποστηρίξει τη διαδικασία πιστοποίησης σε όλη την Ευρώπη.