«Άμεση και Ολιστική Ψυχοκοινωνική και Ιατρική Παρέμβαση για Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες σε Κίνδυνο στην Ελλάδα»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος «Άμεση και Ολιστική Ψυχοκοινωνική και Ιατρική Παρέμβαση για Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες σε Κίνδυνο στην Ελλάδα» (ECHO/-EU/BUD/2018/011007) που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG ECHO).

Το Πρόγραμμα θα συμβάλει στην προστασία των ανηλίκων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσω εντοπισμού, παρέμβασης, φροντίδας και προστασίας α) παιδιών προσφύγων/μεταναστών με αυξημένες ιατρικές ανάγκες και β) παιδιών προσφύγων/μεταναστών θυμάτων κακοποίησης ή παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο να πέσουν θύματα βίας, παράνομης εμπορίας και/ή διακίνησης.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

● Υποστήριξη βρεφών και παιδιών προσφύγων/μεταναστών με αυξημένες ιατρικές ανάγκες (χρόνια προβλήματα υγείας, ανάρρωση από σοβαρό τραυματισμό, μειωμένη κινητικότητα, αναπτυξιακά προβλήματα) που διαμένουν σε διαμερίσματα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη (π.χ. παροχή παιδιατρικής κατ’ οίκον νοσηλείας, ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, φυσιοθεραπεία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συνδρομή σε ιατρικές επισκέψεις)
● Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των ανηλίκων προσφύγων/μεταναστών μέσω τηλεφωνικής συμβουλευτικής και άμεσης επέμβασης (δωρεάν, 24 ώρες την ημέρα / 7 ημέρες την εβδομάδα) για ανήλικους πρόσφυγες/μετανάστες θύματα βίας (σωματική, σεξουαλική και/ή ψυχολογική κακοποίηση και/ή παραμέληση), εμπορία και παράνομη διακίνηση, εξαφάνιση παιδιών, διαχείριση αναφορών/καταγγελιών βίας κατά παιδιών προσφύγων/μεταναστών σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από δύο εξειδικευμένες ομάδες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, με δυνατότητα κάλυψης των ευρύτερων περιοχών της Αττικής και της Βόρειας Ελλάδας.

Οι ομάδες που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι στελεχωμένες από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές, παιδίατροι, ψυχολόγοι και νοσηλευτές/-ριες) και δραστηριοποιούνται στις περιοχές όπου κατοικούν οικογένειες προσφύγων/μεταναστών με παιδιά με αυξημένες ιατρικές ανάγκες (διαμερίσματα).

Ειδικά εκπαιδευμένοι/-ες επαγγελματίες (χειριστές/-ριες τηλεφωνικών γραμμών) λαμβάνουν, με τη συνδρομή διερμηνέων, τα αιτήματα και τις παραπομπές και ενεργοποιούν όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες και διαδικασίες για ανήλικους πρόσφυγες/μετανάστες που χρήζουν βοήθειας.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε στενή και συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους οργανισμούς που έχουν υπό την αρμοδιότητά τους ωφελουμένους (π.χ. τους οργανισμούς που έχουν υπό την ευθύνη τους τη φιλοξενία των ωφελουμένων, τα παιδιατρικά νοσοκομεία που έχουν υπό την ευθύνη τους την ιατρική τους περίθαλψη).

Οι ίδιοι οι ωφελούμενοι ή οι επαγγελματίες/οργανισμοί/άτομα μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματα/τις παραπομπές στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» καλώντας στους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς (δωρεάν, 24 ώρες την ημέρα / 7 ημέρες την εβδομάδα) ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail):

● Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 (sos1056@hamogelo.gr)
● Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 (116000@hamogelo.gr)
● Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111

Οι παραπομπές για παιδιά με αυξημένες ιατρικές ανάγκες γίνονται μέσω συμπλήρωσης μιας «φόρμας παραπομπής», όπου, εκτός από τα στοιχεία του ωφελουμένου, αναφέρονται το ιατρικό και το κοινωνικό ιστορικό, καθώς και ο σκοπός της παραπομπής.

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι: 1 Απριλίου 2018 - 15 Μαρτίου 2019.

 

28/5/2018 - «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο του έργου «Άμεση και Ολιστική Ψυχοκοινωνική και Ιατρική Παρέμβαση για Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες σε Κίνδυνο στην Ελλάδα (έληξε)