Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (EAN)

Σε ρόλο συντονιστή Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανέλαβε υλοποίησε τη σημαντική πρωτοβουλία του κοινοτικού έργου «Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού» με βασικό στόχο τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού Δικτύου για το συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού σε όλη την Ευρώπη.

Το έργο, που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος Daphne III της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασίστηκε στην αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συντονισμού και δικτύωσης των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και ξεκίνησε να υλοποιείται με την άμεση συμμετοχή 17 εταίρων από 12 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του έργου υπήρξε ο θεσμικός συντονισμός των δράσεων και των ενεργειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά του σχολικού εκφοβισμού, η προώθηση των ήδη υπαρχόντων καλών εργαλείων και πρακτικών και η χάραξη μιας κοινής Ευρωπαϊκής στρατηγικής καταπολέμησης του φαινομένου.

Σε αυτή την κατεύθυνση το έργο περιελάμβανε τις ακόλουθες δράσεις:

 • Επίσημη δημιουργία του Δικτύου για το συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Καταγραφή πρόσφατων ευρωπαϊκών ερευνών και χαρτογράφηση εθνικών πολιτικών με σκοπό την αποτύπωση προτάσεων για μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική.
 • Συλλογή και προώθηση ευρωπαϊκών καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
 • Υποστήριξη των Εθνικών Δικτύων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.
 • Διενέργεια καμπάνιας ευαισθητοποίησης υπέρ της θεσμοθέτησης Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2014 στην Αθήνα με την πραγματοποίηση του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ) υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέλη του εταιρικού σχήματος του Έργου υπήρξαν οι ακόλουθοι μη-Κυβερνητικοί Οργανισμοί και εκπαιδευτικοί φορείς:

 1. Ελλάδα: Το Χαμόγελο του Παιδιού- Συντονιστής Εταίρος
 2. Ιταλία: COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.P.A
 3. Ιταλία: CENTRO STUDI ED INIZIATIVE EUROPEO (CESIE)
 4. Ιταλία: CENTRO STUDI E FORMAZIONE- VILLA MONTESCA
 5. Γερμανία: YOUTH EUROPEAN SOCIAL WORK- YES FORUM (EWIN)
 6. Ρουμανία: DIRECT ASSOCIATION
 7. ΗνωμένοΒασίλειο: MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS
 8. Σουηδία: TP-TEATERN
 9. Ιταλία: IL TELEFONO AZZURRO ONLUS
 10. Εσθονία: NGO ESTONIAN MENTAL HEALTH SOCIETY
 11. Λετονία: CHILDREN AND YOUTH TRUST PHONE
 12. Λιθουανία: PUBLIC INSTITUTION “CHILD LINES”
 13. Ισπανία: CONFEDERACION ESPANOLA DE CENTROS DE ENSENANZA-CECE
 14. Ισπανία: ASSOCIACO BAOBAB
 15. Μάλτα: FAMILIES FOR LIFE LONG LEARNING
 16. Ελλάδα: Ελληνογερμανική Αγωγή
 17. Βουλγαρία: NADJA CENTRE FOUNDATION

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ) επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΝ http://www.antibullying.eu

Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης