Η.Ε.Β.Ε. (Help, Empowerment, Bridge, Engagement)

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχεδίασε και υλοποιεί δράση με τίτλο: «Ενίσχυση ευάλωτων οικογενειών και παιδιών (πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα με σοβαρά ψυχοκοικωνικά προβλήματα) στη Θεσσαλονίκη, στην Αττική και στην Κρήτη με στόχο την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες με αφορμή την πανδημία COVID-19», με χρηματοδότηση από τον Γερμανικό Οργανισμό KINDERNOTHILFE.
 
Μέσω του έργου αναμένεται να ωφεληθούν παιδιά και οι οικογένειές τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης που εφαρμόζει ο Οργανισμός, οι ωφελούμενοι προβλέπεται να:

  • έχουν πρόσβαση σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης (π.χ. τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής και άλλα απαραίτητα είδη για την κάλυψη βασικών αναγκών)
  • λάβουν άμεση ψυχοκοινωνική υποστήριξη από τους επαγγελματίες του Οργανισμού και περαιτέρω
  • να έχουν καθοδήγηση για την αντιμετώπιση και άλλων αναγκών τους μέσα από την διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες του Οργανισμού, όπως ιατρικές υπηρεσίες ή πρόσθετη ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέσω της Εθνικής Γραμμής SOS 1056, καθώς και εργασιακή συμβουλευτική ή παραπομπή σε άλλους φορείς ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες τους.

Η δράση θα διαρκέσει όλο το 2021 και αναμένεται να ωφεληθούν τουλάχιστον 420 παιδιά με τις οικογένειές τους.

 

«Ανακοινώσεις»

 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 08.06.21

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 10.03.21

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΤΡΟΦΙΜΑ) 16.09.2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ) 16.09.2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 16.11.2021