Εταίρος στο Πρόγραμμα “ChildRescue – Collective Awareness Platform for Missing Children Investigation and Rescue” (2018-2020)

Στο Πρόγραμμα ChildRescue , διάρκειας 3 ετών, συμμετέχουν 10 οργανισμοί από 6 διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Η κοινοπραξία του προγράμματος αποτελείται από:

● Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (NTUA) – Ελλάδα (Συντονιστής)
● European Federation for Missing and Sexually Exploited Children - AISBL (MCE) - Βέλγιο
● Το Χαμόγελο του Παιδιού – Ελλάδα
● Child Focus (Fondation pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités) - Βέλγιο
● Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Ελλάδα
● Frankfurt University of Applied Sciences (FRA-UAS) - Γερμανία
● SingularLogic Romania Computer Applications S.R.L (SiLO) - Ρουμανία
● UBITECH Ltd - Κύπρος
● MADE GROUP - Ελλάδα
● Suite5 Data Intelligence Solutions Ltd (SUITE5) - Ιρλανδία

Το Πρόγραμμα ChildRescue, μέσα από μια καινοτόμα προσέγγιση του κύκλου έρευνας και διάσωσης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων, στοχεύει να συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αμεσότητας της επίλυσης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει επίσης στην βελτίωση της διαδικασίας εντοπισμού ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων/μεταναστών.

Το Πρόγραμμα ChildRescue θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες των ανοιχτών και συνδεδεμένων κοινωνικών δεδομένων (open-social-linked data) με στόχο τη συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το προφίλ του αγνοούμενου παιδιού από πολλαπλές πηγές (προσωπικά δεδομένα, ψυχοκοινωνικά δεδομένα, και δραστηριότητες του αγνοούμενου παιδιού) λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων. Το Πρόγραμμα ChildRescue θα παρέχει τεκμηριωμένες πληροφορίες στους φορείς που επιλαμβάνονται της διερεύνησης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων με στόχο την πιο άμεση και πιο αποτελεσματική απόκρισή τους σε κάθε περιστατικό. Επίσης, μέσα από στοχευμένες και βάση τοποθεσίας ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των χρηστών οι πολίτες, που βρίσκονται κοντά σε σημεία όπου εθεάθη τελευταία φορά το αγνοούμενο παιδί ή που πιθανόν μπορεί να βρίσκεται, γίνονται "κοινωνικοί αισθητήρες" λαμβάνοντας αλλά και αποστέλλοντας σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ChildRescue θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα για χρήση από φορείς που επιλαμβάνονται της έρευνας και διάσωσης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί πιλοτικά στην Ελλάδα και στο Βέλγιο α) σε περιστατικά εξαφάνισης ανηλίκων, και β) σε περιπτώσεις εξαφάνισης ασυνόδευτων ανηλίκων από τους φορείς που θεσμικά λειτουργούν το μηχανισμό Amber Alert και τις Ευρωπαϊκές Γραμμές για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116 000 αλλά και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (MCE - Missing Children Europe) θα συμβάλλει στην ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην Ευρώπη.

 

www.childrescue.eu

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία με κωδικό συμβολαίου 780938