Τελικός Δικαιούχος του προγράμματος «Το Σπίτι του Παιδιού: Κέντρο Ημέρας Εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους θύματα κακοποίησης, παραμέλησης, ενδοοικογενειακής βίας ή bullying»

Το Κέντρο Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού» είναι μία κοινοτική δομή που παρέχει δωρεάν εξατομικευμένες κλινικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση παιδιών και εφήβων, έως 18 ετών, θυμάτων κακοποίησης, παραμέλησης ή ενδοοικογενειακής βίας καθώς και παιδιά εμπλεκόμενα σε περιστατικά εκφοβισμού, τα οποία διαβιούν είτε σε δομές φιλοξενίας είτε στην κοινότητα.

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας αναλαμβάνει την σφαιρική και ολόπλευρη διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπευτική προσπέλαση των πολύπλοκων διαταραχών που τα παιδιά – θύματα αντιμετωπίζουν.

Το Κέντρο ξεκίνησε τη λειτουργία του στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.