INTERSYC II «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών ΙΙ»


INTERSYC II  (29/07/2020)


«Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών ΙΙ»

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως επικεφαλής εταίρος μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους: την Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Κομοτηνής από την Ελλάδα , το Nadja Centre Foundation Sandanski Branch και το Regional Inspectorate of Education - Blagoevgrad, από την Βουλγαρία συνεχίζει την επιτυχή υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) - INTERSYC II» στο πλαίσιο του προγράμματος “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020, συμβάλλοντας ουσιαστικά και στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 μέσα από την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων όπως :

● Δράσεις Εθελοντικής Αιμοδοσίας σε στενή συνεργασία όλων των εταίρων με δημόσιες αρχές όπως Δήμοι και Δημόσια Νοσοκομεία στις διασυνοριακές περιοχές σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

● Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και οικογενειών σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Στην Ελλάδα η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης θα παρέχεται μέσω της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Γραμμής Υποστήριξης 116111, που λειτουργεί ο επικεφαλής εταίρος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με εξειδικευμένους ψυχολόγους. Στη Βουλγαρία, η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης θα παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω της χρήσης υφιστάμενης ψηφιακής πλατφόρμας που λειτουργεί από εξειδικευμένους ψυχολόγους και απευθύνεται σε παιδιά και οικογένειες που πλήττονται από την πανδημική κρίση του Covid-19, με σκοπό την παροχή συμβουλών και παραπομπών σε άλλους αρμόδιους φορείς.

● Αγορά απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού με σκοπό την ενίσχυση των Εθνικών Συστημάτων Υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο. Ο νέος ιατρικός εξοπλισμός αφενός θα συμπληρώσει την υπάρχουσα ιατρική κινητή μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών και παιδιών που αγοράστηκε στο πλαίσιο του έργου κατά την προηγούμενη χρονική περίοδο υλοποίησης, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και χρήση της, προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στην αντιμετώπιση των αναγκών της πανδημίας του Covid-19 και αφετέρου θα ενισχύσει και θα αναβαθμίσει τουλάχιστον δύο ακόμη υπάρχουσες ιατρικές κινητές μονάδες του επικεφαλή εταίρου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οι οποίες αφενός θα χρησιμοποιηθούν ως σταθμοί πρώτων βοηθειών κατά την υλοποίηση των Εθελοντικών Δράσεων Αιμοδοσίας στις επιλέξιμες περιοχές και αφετέρου ταυτόχρονα θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων δημόσιων αρχών για την επείγουσα μεταφορά ασθενών είτε που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, είτε που διαμένουν σε διασυνοριακές περιοχές και αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα υγείας.

● Εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε σχολικούς ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς με στόχο την εκπαίδευση τους σχετικά με τον τρόπο δράσης γύρω από το Covid-19 και τις ιογενείς λοιμώξεις προκειμένου να μπορούν να υποστηρίζουν και να συμβουλεύουν μαθητές, γονείς και άλλους επαγγελματίες στις σχολικές κοινότητες με τον κατάλληλο τρόπο.

● Εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης σχετικά με τη νόσο του Covid-19 χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Στόχος της εκστρατείας είναι η εύρεση χρήσιμων πληροφοριών με απλά μέτρα πρόληψης που μπορούν να λάβουν οι ίδιοι οι άνθρωποι για να επιβραδύνουν την εξάπλωση της νόσου σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΟΥ, συμβάλλοντας στην προστασία των ανθρώπων από την παραπληροφόρηση και την προώθηση ορθών τρόπων διαχείρισης και πρόληψης της μόλυνσης του Covid-19.

Το έργο στοχεύει στην προστασία και βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών της διασυνοριακής περιοχής.

Το έργο αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης του πρώτου αντίστοιχου έργου INTERSYC κεφαλαιοποιώντας τα αποτελέσματα και την άριστη εταιρική συνεργασία του πρώτου έργου.

Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2021 με συνολικό προϋπολογισμό 1.223.042,97€.

 

**************************************************************

 

INTERSYC II
 

«Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών ΙΙ»
 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως επικεφαλής εταίρος, υλοποιεί το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) - INTERSYC II» στο πλαίσιο του προγράμματος “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020.


Το έργο στοχεύει στην προστασία και βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών της διασυνοριακής περιοχής. Οι κύριες δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:
● Ιατρικές εξετάσεις σε 6.000 - 6.500 παιδιά σε Ελλάδα και Βουλγαρία, με διάθεση του στόλου ιατρικών οχημάτων και έμψυχου δυναμικού του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και στις δύο πλευρές των συνόρων.
● Εκπαιδευτικά σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και Διάσωσης (BLS/AED) για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά σε Ελλάδα και Βουλγαρία
● Εκπαίδευση στο μοντέλο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablets με στόχο την προώθηση της Γραμμής 116000 και την ενημέρωση παιδιών και εφήβων για θέματα υγείας


Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι ακόλουθοι οργανισμοί:
Ελλάδα: Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Κομοτηνής
Βουλγαρία: Nadja Centre Foundation, Sandanski Branch, Regional Inspectorate of Education - Blagoevgrad.


Το έργο αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης του πρώτου αντίστοιχου έργου INTERSYC κεφαλαιοποιώντας τα αποτελέσματα και την άριστη εταιρική συνεργασία του πρώτου έργου.


Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 και η διάρκειά του είναι 24 μήνες.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: https://intersycii.eu/


Το Πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας & Βουλγαρίας

 

____________________________________________________________________

 

Προκήρυξη Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια (7) επτά επιβατικών οχημάτων άμεσης επέμβασης για την προστασία παιδιών σε άμεσο κίνδυνο» για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την υλοποίηση της πράξης : «INTERSYC II» με κωδικό ΟΠΣ 5010997 μέσω ΕΣΗΔΗΣ. (01/02/2023)

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκηρύσσει την διενέργεια του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια (7) επτά επιβατικών οχημάτων άμεσης επέμβασης για την προστασία παιδιών σε άμεσο κίνδυνο» για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την υλοποίηση της πράξης : «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II - Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II/ INTERSYC II» με κωδικό ΟΠΣ 5010997 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020» ».


Η Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Προμήθεια (7) επτά επιβατικών οχημάτων άμεσης επέμβασης για την προστασία παιδιών σε άμεσο κίνδυνο» για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την υλοποίηση της πράξης «INTERSYC II» με κωδικό ΟΠΣ 5010997 , δημοσιεύεται στις 01/02/2023 στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr,όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης λαμβάνει τους εξής (2) δύο διακριτούς Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς: 182911, 182914.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ AΔΑΜ 23PROC012064054
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 23PROC012064580
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Φύλλο Συμμόρφωσης

 

____________________________________________________________________

 

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 12» 17/01/2023
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προβαίνει σε δημοσίευση της με αρ. πρωτ. 396612 /17-01-2023 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο απευθείας ανάθεσης σε έναν (1) οικονομικό φορέα για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης με CPV : 73220000-0 για την διενέργεια ενός ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την εκτέλεση σύμβασης προμήθειας επιβατικών οχημάτων για την υλοποίηση της πράξης : «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II - Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II/ INTERSYC II» με κωδικό ΟΠΣ 5010997 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020»»».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων και συγκεκριμένα η εν λόγω δαπάνη εντάσσεται στο «Πακέτο Εργασίας 3: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Παραδοτέο 3.1.1. Εξωτερικές υπηρεσίες/ υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης-Ειδικός Σύμβουλος για την «Προμήθεια (7) επτά επιβατικών οχημάτων άμεσης επέμβασης για την προστασία παιδιών σε άμεσο κίνδυνο μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας» του έργου «INTERSYC II» με κωδικό ΟΠΣ 5010997 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται εντός πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση.

Για να κατεβάσετε την αναλυτική Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης με CPV : 73220000-0 5 πατήστε ΕΔΩ.

 

____________________________________________________________________

 

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 11» 27/05/2021
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια (2) δύο απινιδωτών (με μόνιτορ) με CPV : 33182100-0 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 , στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II - Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II» και ακρωνύμιο «INTERSYC II» με κωδικό ΟΠΣ 5010997 στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.


Συγκεκριμένα, η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στο «Πακέτο Εργασίας 3: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Παραδοτέο 3.1.3. Ιατρικός Εξοπλισμός» του έργου ΙΝΤΕRSYC II και ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 24.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.


Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 στις 17:00μ.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. Προσφορές που θα σταλούν μετά την προβλεπόμενη προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές.


Για να κατεβάσετε την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια (2) δύο απινιδωτών (με μόνιτορ) με CPV : 33182100-0 πατήστε ΕΔΩ.


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρόσκλησης και τα ΕΝΤΥΠΑ προς συμπλήρωση.

___________________________________________________________________

 

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 10» 12/05/2021 (Έληξε)
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια (4) τεσσάρων Πολυθρόνων Αιμοληψίας με CPV : 33141620-2 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 , στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II - Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II» και ακρωνύμιο «INTERSYC II» με κωδικό ΟΠΣ 5010997 στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.


Συγκεκριμένα, η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στο «Πακέτο Εργασίας 3: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Παραδοτέο 3.1.3. Ιατρικός Εξοπλισμός» του έργου ΙΝΤΕRSYC II και ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.875,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.


Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 στις 17:00μ.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. Προσφορές που θα σταλούν μετά την προβλεπόμενη προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές.


Για να κατεβάσετε την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια (4) τεσσάρων Πολυθρόνων Αιμοληψίας με CPV : 33141620-2 πατήστε ΕΔΩ.


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρόσκλησης και τα ΕΝΤΥΠΑ προς συμπλήρωση.

____________________________________________________________________

 

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 9» 26/03/2021 (Έληξε)
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης οχημάτων της Αναθέτουσας αρχής με CPV : 79713000-5, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021, για τις ανάγκες υλοποίησης των δράσεων εθελοντικής αιμοδοσίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II - Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II» και ακρωνύμιο «INTERSYC II» με κωδικό ΟΠΣ 5010997 στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.


Συγκεκριμένα, η εν λόγω παροχή υπηρεσιών φύλαξης εντάσσεται στο «Πακέτο Εργασίας 5: Δράσεις ευαισθητοποίησης & υποστήριξης κατά της πανδημίας του COVID-19 - Παραδοτέο 5.1.3. Δράσεις Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην Ελλάδα» του έργου ΙΝΤΕRSYC II και ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για το σύνολο των ωρών της παροχής υπηρεσιών φύλαξης της παρούσας Πρόσκλησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.) ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.200,00 € (χιλίων διακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ωρών της παροχής υπηρεσιών φύλαξης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 στις 17:00μ.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. Προσφορές που θα σταλούν μετά την προβλεπόμενη προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές.


Για να κατεβάσετε την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης με CPV : 79713000-5 πατήστε ΕΔΩ.


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρόσκλησης και τα ΕΝΤΥΠΑ προς συμπλήρωση.

____________________________________________________________________

 

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 8» 23/03/2021(Έληξε)

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων με CPV : 33140000-3, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 , στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II - Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II» και ακρωνύμιο «INTERSYC II» με κωδικό ΟΠΣ 5010997 στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.


Συγκεκριμένα, η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στο «Πακέτο Εργασίας 3: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Παραδοτέο 3.1.3. Ιατρικά Αναλώσιμα για την ενίσχυση δύο Κινητών Ιατρικών Μονάδων/Ασθενοφόρων» του έργου ΙΝΤΕRSYC II και ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για το σύνολο των ειδών της προμήθειας Ιατρικών Αναλωσίμων της παρούσας Πρόσκλησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.) ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.000,00 € (χιλίων ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 στις 17:00μ.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. Προσφορές που θα σταλούν μετά την προβλεπόμενη προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές.


Για την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων με CPV : 33140000-3 πατήστε ΕΔΩ.


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρόσκλησης και τα ΕΝΤΥΠΑ προς συμπλήρωση.

____________________________________________________________________

 

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 7» 11/01/2021 (Έληξε)
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια δύο (2)νεογνικών μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με CPV : 33195100-4, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.4412/2016, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II - Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II» και ακρωνύμιο «INTERSYC II» με κωδικό ΟΠΣ 5010997 στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.


Συγκεκριμένα, η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στο «Πακέτο Εργασίας 3: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Παραδοτέο 3.1.3. Ιατρικός Εξοπλισμός» του έργου ΙΝΤΕRSYC II και ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 18.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠ 24% , με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.


Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 στις 17:00μ.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. Προσφορές που θα σταλούν μετά την προβλεπόμενη προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές.


Για να κατεβάσετε την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) νεογνικών μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με CPV : 33195100-4 πατήστε ΕΔΩ.


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρόσκλησης και τα ΕΝΤΥΠΑ προς συμπλήρωση.

____________________________________________________________________

 

Αριθ. Διακήρυξης: 1/2019» 17/07/2019
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με αριθμό 77285 για την προμήθεια μιας (1) Κινητής Ιατρικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά/Ασθενοφόρου για την υλοποίηση του έργου: «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC II», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020,  με CPV:  34114121-3 Ασθενοφόρα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 179.968,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (ή 145.135,48€ χωρίς το Φ.Π.Α.), με μικτό βάρος οχήματος τουλάχιστον 5000 kg και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Συστήματος: www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από τις 17/07/2019 μέχρι τις 02/08/2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ..

 

Σύμφωνα με την από 23.7.2019 θέμα 1ο Απόφαση Δ.Σ. εγκρίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως 03/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ.. Αντιστοίχως η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, που γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μεταφέρεται για τις 09/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Συλλόγου.

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 

Για την Περίληψη του Διαγωνισμού πατήστε  εδώ

 

Για τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού πατήστε εδώ

____________________________________________________________________

 

«Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Θερμοκοιτίδων διακομιδής νεογνών με νεογνικό αναπνευστήρα για το έργο «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II/ INTERSYC II» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» 24/04/2019 (Έληξε)

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC II» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών κρατών μελών, προβαίνει στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο(2) Θερμοκοιτίδων διακομιδής νεογνών με νεογνικό αναπνευστήρα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πακέτο Εργασίας 3 - Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Υποέργο 3.1.3. Ιατρικός Εξοπλισμός».

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 στις 16:00μ.μ.. Προσφορές που θα σταλούν μετά την προβλεπόμενη προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές.


Για την Περίληψη του Συνοπτικού Διαγωνισμού πατήστε εδώ


Για τη Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού πατήστε εδώ


Για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) πατήστε εδώ


Για το έντυπο γνωστοποίησης μη σύγκρουσης συμφερόντων προμηθευτή πατήστε εδώ
____________________________________________________________________

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Νοσηλευτή /τριας στην Κομοτηνή (06/02/2019) (Έληξε)
«Το Χαμόγελο του Παιδιού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) - INTERSYC II» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020») που αποτελεί επικεφαλή εταίρο, προκηρύσσει μία (1) θέση Νοσηλευτή /τριας στην Κομοτηνή.
Οι δυνητικοί υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους έως τις 20/02/2019.

 
Δείτε εδώ τη συνοπτική περιγραφή

 
Δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

____________________________________________________________________

 

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 6» 27/11/2018 (Έληξε)
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC II» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου με σκοπό την υλοποίηση της Πράξης «Πακέτο Εργασίας 3 - Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Υποέργο 3.1.2 Εξοπλισμός Γραφείου».

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 στις 16:00μ.μ.. Προσφορές που θα σταλούν μετά την προβλεπόμενη προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
____________________________________________________________________

 

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 5» 27/11/2018 (Έληξε)
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC II» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για την προμήθεια αυτόματων απινιδωτών με σκοπό την υλοποίηση της Πράξης «Πακέτο Εργασίας 3 - Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Υποέργο 3.1.3 Ιατρικός Εξοπλισμός».

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 στις 16:00μ.μ.. Προσφορές που θα σταλούν μετά την προβλεπόμενη προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

____________________________________________________________________

 

«Αριθ. Διακήρυξης: 1/2018» 08/10/2018 (Έληξε)
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με αριθμό 65257, για την επιλογή Αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II/ INTERSYC II, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020, με CPV: 73220000-0 και 72224000-1, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 108.050,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (ή 87.137,10 € χωρίς το Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – σταθερής τιμής, η οποία θα προκύψει αποκλειστικά βάσει ποιοτικών κριτηρίων.


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Συστήματος: www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από τις 09/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ. μέχρι τις 31/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για το Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης πατήστε εδώ

____________________________________________________________________

 

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 4» 24/07/2018 (Έληξε)
«Το Χαμόγελο<