ARiSE- The Right(s) School

 

ARiSE- The Right(s) School

 

Σκοπός του έργου ARiSE είναι να αυξήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την ικανότητα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των παιδιών γίνονται σεβαστά, προστατεύονται και εκπληρώνονται και ότι τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τα επηρεάζουν σε σχολικό επίπεδο. Υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Σύμπραξης Erasmus + KA2/ στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης.


Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και συνεργατικού συστήματος μάθησης, συμπεριλαμβανομένων ενοτήτων εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο, μαθησιακών ενοτήτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και μιας διαδικτυακής πύλης ανταλλαγής γνώσεων για δασκάλους και διευθυντές σε όλη την ΕΕ μέσω διαύλων επικοινωνίας όπως η συμμετοχική προσέγγιση και οι από κοινού σχεδιασμένες δραστηριότητες.


Μέσω των παραδοτέων του έργου, ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών θα ενδυναμωθεί μέσω μαθημάτων όπου θα διδαχθούν πώς να εκπαιδεύουν τους νέους στα δικαιώματά τους; φιλοδοξώντας για μία εκπαίδευση που μπορεί να οικοδομήσει περαιτέρω την κοινωνική συνοχή και την ενίσχυση της κοινότητας σε ένα περιβάλλον σεβασμού και αμοιβαίας κατανόησης που είναι πραγματικά εμπνευσμένο, φιλόξενο και ανθεκτικό.


Εταίροι του Έργου:

  • ANDRAGOSKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE - ΣΛΟΒΕΝΙΑ
  • SOCIEDADE PROMOTORA DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  
  • CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD - ΚΥΠΡΟΣ
  • ΠΑΝΕΜΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΛΛΑΔΑ
  • INNOVATION EDUCATION LAB - ROMANIA
  • ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΕΛΛΑΔΑ
  • CENTRE EIGHT EDUCATION AND RESEARCH ORGANISATION - ΚΥΠΡΟΣ

Διάρκεια Έργου: 01.02.2022- 31. 01.2024