Συνεργαζόμενος Εταίρος στο πρόγραμμα «Πρόληψη εξαφανίσεων ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω του εντοπισμού Καλών Πρακτικών και Εκπαιδευτικών Δράσεων και προώθησης συνεργασιών με τους συναρμόδιους φορείς - SUMMIT"

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετείχε ως συνεργαζόμενος εταίρος στο πρόγραμμα “Safeguarding Unaccompanied Migrant Minors from going Missing by Identifying Best Practices and Training Actors on Interagency Cooperation” (SUMMIT) που υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη, ανταπόκριση και προστασία των ασυνόδευτων παιδιών-προσφύγων που εξαφανίζονται στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Missing Children Europe (MCE) με τη συμμετοχή των εξής φορέων:

 • University of Portsmouth (UK)
 • Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού KMOΠ (Ελλάδα)
 • TUSLA, Child and Family Agency, HSE (Ιρλανδία)
 • NIDOS (Ολλανδία)
 • The Child Circle (Βέλγιο)
 • Defence for Children – ECPAT Nederland (Ολλανδία)"

Επίσης ως συνεργαζόμενοι εταίροι συμμετείχαν οι:

 • «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Ελλάδα
 • Fundacion ANAR, Ισπανία
 • Telefonno Azurro, Ιταλία
 • Child Focus, Βέλγιο
 • Missing People, UK
 • Consortium of «Hope For Children» UNCRC Policy Centre, Κύπρος

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2014 και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 2016.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

ή να επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: projects@hamogelo.gr