Έργο “DAB-Dance against Bullying”

Το έργο “DAB-Dance against Bullying” έχει διάρκεια 24 μήνες από τον Ιούλιο 2019 έως τον Ιούνιο 2021.  Στόχος του έργου είναι η καταπολέμηση του φαινομένου του εκφοβισμού μεταξύ των νέων, με τη χρήση εργαλείων σχετικών με τον σύγχρονο χορό και με την ανάπτυξη μίας καινοτόμου μεθοδολογίας.


Ομάδες στόχο του έργου είναι (α) άμεση: οι εργαζόμενοι σε οργανισμούς που ασχολούνται με νέους, (β) έμμεση: νέοι από 13 έως 19 ετών.


Το έργο έχει Ευρωπαϊκή διάσταση με εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες.

  • Γαλλία: ESSEVESSE (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Βουλγαρία: EUNI PARTNERS
  • Ελλάδα: ‘Το Χαμόγελο του Παιδιού’
  • Ιταλία: CEIPES
  • Ρουμανία: AICSCC

Οι κυριότερες δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:

  • Εκπόνηση Έκθεσης Συγκριτικής Αξιολόγησης με στόχο την καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης και των διαστάσεων του φαινομένου, με την συμμετοχή νέων μέσω σχολείων, οργανώσεων, αθλητικών σωματείων κλπ.
  • Διοργάνωση τοπικών εργαστηρίων χορού για επαγγελματίες και νέους.
  • Δημιουργία Web Portal, στο οποίο θα δημοσιεύονται οι μαγνητοσκοπήσεις από τα εργαστήρια, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα του έργου.
  • Εκπόνηση White Paper, με στόχο την μετατροπή των συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων του έργου σε συγκεκριμένη πρόταση πολιτικής μεταρρύθμισης.

Για περισσότερες πληροφορίες: projects@hamogelo.gr