Διατομεακή βοήθεια και προστασία μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα (Καβάλα)

ECHO IOM

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτέλεσε φορέα υλοποίησης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στο έργο «Διατομεακή βοήθεια και προστασία μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα» (“Multi-sectoral assistance to and protection of migrants and refugees stranded in Greece”) που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανθρωπιστική Βοήθεια (ECHO). Το έργο αφορούσε την λειτουργία Σπιτιού Φιλοξενίας Παιδιών σε Κίνδυνο στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας και πιο συγκεκριμένα τη:
- Δημιουργία δέκα (10) θέσεων για διαμονή ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων, κοριτσιών ηλικίας από 3 μηνών έως και 17 ετών, και αγοριών ηλικίας από 3 μηνών έως και 10 ετών, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύονται από πρόσωπο που ασκεί τη γονική τους μέριμνα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, και για όσο χρόνο η γονική τους μέριμνα δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- Δημιουργία εννέα (9) θέσεων για διαμονή παιδιών, κοριτσιών ηλικίας από 3 μηνών έως και 17 ετών, και αγοριών ηλικίας από 3 μηνών έως και 10 ετών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, που ζουν στην Ελλάδα και έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον με εισαγγελική παρέμβαση για λόγους κακοποίησης - παραμέλησης ή εξαιτίας σοβαρών κοινωνικών συνθηκών.

Η λειτουργία του Σπιτιού βασίζεται στη διαχρονική εμπειρία του Συλλόγου « Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από την ανάπτυξη ενός μικτού μοντέλου λειτουργίας Σπιτιών Φροντίδας σε πανελλαδικό επίπεδο που διασφαλίζει με ολιστικό τρόπο την οικογενειακή φροντίδα και θαλπωρή σε παιδιά ελληνικής ή άλλης καταγωγής οι ζωές των οποίων έχουν πληγεί ως αποτέλεσμα κακοποίησης, σοβαρής παραμέλησης, κακομεταχείρισης, αλλά και την ομαλή ένταξη στην ελληνική κοινωνία ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων και μεταναστών που διατρέχουν μεγάλους κινδύνους να πέσουν θύματα εξαφάνισης, εμπορίας ή παράνομης διακίνησης.

Η διάρκεια του έργου ήταν πέντε (5) μήνες (από 01/02/2017 έως 30/06/2017) και η χρηματοδότηση κάλυψε το κόστος των απαραίτητων εργασιών ανακαίνισης του χώρου και την έναρξη λειτουργίας του Σπιτιού.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών (έληξε)