Σπίτια Φιλοξενίας Παιδιών σε κίνδυνο - Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποίησε της δράση «Σπίτια Φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο» που χρηματοδοτήθηκει από το ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ. Το έργο είχε ως  στόχο την παροχή ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας των ασυνόδευτων ανήλικων και τη σταδιακή προετοιμασία για την αυτονόμησή τους και περιλάμβανε την χρηματοδότηση μέρους των δαπανών λειτουργίας δύο (2) υφιστάμενων Σπιτιών του Συλλόγου στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας, όπου φιλοξενούνται παιδιά σε κίνδυνο: ασυνόδευτα παιδιά προσφύγων και παιδιά - θύματα κακοποίησης - παραμέλησης, ανεξαρτήτου εθνικότητας, που ζουν στην Ελλάδα και τα οποία έχουν απομακρυνθεί ή χωριστεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον με απόφαση των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών.


Η λειτουργία των Σπιτιών βασίζεται στη διαχρονική εμπειρία του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από την ανάπτυξη ενός μικτού μοντέλου λειτουργίας Σπιτιών Φροντίδας σε πανελλαδικό επίπεδο που διασφαλίζει με ολιστικό τρόπο την οικογενειακή φροντίδα και θαλπωρή σε παιδιά ελληνικής ή άλλης καταγωγής οι ζωές των οποίων έχουν πληγεί ως αποτέλεσμα κακοποίησης, σοβαρής παραμέλησης, κακομεταχείρισης, αλλά και την ομαλή ένταξη στην ελληνική κοινωνία ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων και μεταναστών που διατρέχουν μεγάλους κινδύνους να πέσουν θύματα εξαφάνισης, εμπορίας ή παράνομης διακίνησης.


Η διάρκεια του έργου ήταν έξι (6) μήνες (από 01/07/2017 έως 31/12/2017).