Εταίρος στο έργο «Building knowledge from local practices: a solution for better care and support of unaccompanied minors in Europe»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελεί εταίρο του έργου «Building knowledge from local practices: a solution for better care and support of unaccompanied minors in Europe» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+.

Το έργο στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών και την εκπαίδευση νέων επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, καθώς και την κεφαλαιοποίηση αυτών των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο στην Ευρώπη μέσω της δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού εργαλείου.

Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και αποτελεί συνεργασία οκτώ (8) φορέων από διαφορετικές χώρες: Apprentis d'Auteuil (Γαλλία), «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (Ελλάδα), Federazione SCS CNOS (Ιταλία), Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (Γερμανία) l’Heure Joyeuse (Μαρόκο), Ghent University (Βέλγιο), University of Bedfordshire(Αγγλία) και το Παρατηρητήριο για τη μετανάστευση των ανηλίκων του Πανεπιστημίου του Poitiers (Γαλλία).
 


 

DISCLAIMER: The content of the publication is the sole responsibility of the publisher and the European Commission is not liable for any use that may be made of the information