Εταίρος στο έργο «Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελεί εταίρο του Ευρωπαϊκού έργου «Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+.

Το έργο θα παρέχει στήριξη σε νέους, ηλικίας 16-19 ετών, που ζουν ή έχουν πρόσφατα φύγει από τα Σπίτια του Οργανισμού σε διάφορους τομείς: στέγαση, κατάρτιση, οικονομική στήριξη, νομική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη, ώστε να οικοδομήσουν την αυτονομία τους.

Το έργο «Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care» βασίζεται στην ιδέα ότι η επένδυση και η εξεύρεση επαρκών πόρων για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων ζωής για τους νέους που φεύγουν από ένα πλαίσιο φροντίδας, αποτελούν τα πιο σημαντικά συστατικά για την επιτυχία και την ανεξαρτησία τους.

Στο πλαίσιο αυτό το έργο στοχεύει:
1. στην ανάπτυξη και εφαρμογή μια συνολικής στρατηγικής βελτίωσης των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και οικονομικών αποτελεσμάτων των δικαιούχων ώστε η προετοιμασία της αποχώρησης από το πλαίσιο φροντίδας, να προσφέρει στους νέους ευκαιρίες για προγραμματισμό, επίλυση προβλημάτων και μάθηση νέων ικανοτήτων,
2. στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης όπως η κατάρτιση προϋπολογισμού, η διαχείριση του χρόνου, η υγεία, η διατροφή, η υγιεινή και η επίλυση συγκρούσεων.

Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018, η διάρκειά του είναι 24 μήνες και αποτελεί συνεργασία εννέα (9) φορέων από διαφορετικές χώρες: West University Timisoara (Ρουμανία – επικεφαλής εταίρος), «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (Ελλάδα), Athens Lifelong Learning Institute (Ελλάδα), University of Lusofona (Πορτογαλία), University of Tirana (Αλβανία), DGASPC (Ρουμανία), SOS Villages Romania (Ρουμανία), SOS Villages Albania (Αλβανία) και Chao dos Meninos( Πορτογαλία).

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: www.now-what-project.eu

DISCLAIMER: The content of the publication is the sole responsibility of the publisher and the European Commission is not liable for any use that may be made of the information