Κερκυραϊκά Χαμόγελα - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κoινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»

Η εκτεταμένη παρουσία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε διάφορα σημεία της χώρας δεν δίνει μόνο τη δυνατότητα στο Σύλλογο να ανοίγει την αγκαλιά του στα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο ή σε κρίση, αλλά δημιουργεί παράλληλα τις δυνατότητες να συνεισφέρει αποφασιστικά στην κοινωνική ζωή και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Σε αυτή την κατεύθυνση και στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα με στόχο την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποίησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα στη Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε τις ακόλουθες δράσεις:

  • Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στα παιδιά.
  • Μελέτη ανάπτυξης και αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του Οργανισμού στην Κέρκυρα.

Με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της άμεσης επαφής με τη φύση στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών και τη δημιουργία προοπτικών απασχόλησης τόσο ηέκταση όσο και τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων του Οργανισμού στην Κέρκυρα παρέχουν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός Κέντρου Οικολογικής/Περιβαλλοντικής Βιωματικής Πληροφόρησης. Οι εγκαταστάσεις ήδη λειτουργούν σαν πόλος έλξης ομάδων παιδιών σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές μονάδες της Κέρκυρας, αλλά και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η τελική εκπόνηση μίας ολοκληρωμένης μελέτης δημιουργίας, ανάπτυξης και λειτουργίας ενός Πιλοτικού Κέντρου Οικολογικής/Περιβαλλοντικής Βιωματικής Πληροφόρησης και Απασχόλησης.

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε εφαρμογή σχετικού υπογεγραμμένου Μνημονίου Συνεργασίας και με χρηματοδότηση του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Μέσω του Προγράμματος προσελήφθησαν 21 ωφελούμενοι.