Συντονιστής του προγράμματος «Sustainable Alliance For Missing Children in Greece [SAFE]» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016-2018)

To πρόγραμμα «Sustainable Alliance For Missing Children in Greece –SAFE» έχει διάρκεια 24 μήνες και έχει ως στόχο την ανάπτυξη, διεύρυνση και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής γραμμής βοήθειας 116000, με μια δομημένη και ολιστική προσέγγιση που θα βελτιώνει την ανταπόκριση σε περιπτώσεις εξαφανίσεων και τη συνεργασία όλων των αρμόδιων δημόσιων φορέων.

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:

  • Ανάλυση και διάγνωση αναγκών προσωπικού σε δημόσιους φορείς
  • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
  • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για 150 άτομα προσωπικό των αρμόδιων δημόσιων φορέων (αστυνομία, λιμενικό σώμα, πυροσβεστική, δικαστικοί επιμελητές ανηλίκων)
  • Ανάπτυξη καμπάνιας ευαισθητοποίησης και ευρύτερης δημοσιότητας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της γραμμής 116000 σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς
  • Διεξαγωγή ενημερωτικών δράσεων, συναντήσεων και Συνεδρίου
  • Αξιοποίηση και βελτιστοποίηση της συνεργασίας της γραμμής με κρατικούς φορείς, δικτύωση με άλλους οργανισμούς και φορείς

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος
DG Justice /European Union της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: projects@hamogelo.gr