Το περίσσευμα χρόνου και το απόθεμα αγάπης μου βρήκαν τους καλύτερους αποδέκτες!

20 October 2021

Είμαι η Νίκη, εθελόντρια εδώ και τέσσερα χρόνια στο «Χαμόγελο του Παιδιού».


Τέσσερα όμορφα χρόνια γεμάτα παιδικά χαμόγελα και αγκαλιές.


Το περίσσευμα χρόνου και το απόθεμα αγάπης μου βρήκαν τους καλύτερους αποδέκτες!


Όμως ό,τι έχω κερδίσει εγώ αυτά τα χρόνια είναι ανεκτίμητα!


Η άδολη αγάπη αυτών των παιδιών, η εμπιστοσύνη και η χαρά τους σε κάθε επαφή μας γέμισε την καρδιά μου και την ψυχή μου με τόση γλύκα…όση ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ!!!