«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί την εταιρεία ISOMAT

05 August 2019

Η εταιρεία ISOMAT, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της σταθερής στήριξης του πολύπλευρου έργου και των δράσεων του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για μία ακόμη φορά, ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα υποστήριξης του.


Συγκεκριμένα, κάλυψε την πανελλαδική ανάγκη σε χρώματα, τα οποία διέθεσε δωρεάν με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση και τη συντήρηση των Σπιτιών, αλλά και των εγκαταστάσεων του Οργανισμού.


 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερμά την εταιρεία ISOMAT και όλους τους ανθρώπους της τον καθένα ξεχωριστά, για την πολύτιμη συνεργασία, την υποστήριξη και συμμετοχή στις δράσεις του Οργανισμού.