Κουτί Βάπτισης

Ξύλινο κουτί βάπτισης με διακόσμιση στο χρώμα της επιλογής σας. Στο επάνω μέρος διαθέτει χωρίσματα και κλείνει με plexiglas για να φαινεται το περιέχόμενό τους (στην τιμή δεν πριλαμβάνονται το λαδοσέτ και τα μαρτυρικά).

Code: ΕΒΑΠ-0105

65.00€/Qty.

Order Instructions
Order Form
Explanations And Orders