2 Βραβεία & 1 Διάκριση στα BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 2017

29 Μαίου 2017

2 Βραβεία & 1 Διάκριση για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από τα BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 2017

2 Βραβεία, το ένα για τις πανελλαδικές δράσεις του στον Τομέα της Προληπτικής Ιατρικής και το άλλο για την συμμετοχή των Εθελοντών στο πανελλαδικό του έργο έλαβε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 2017, που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017.

Ενώ παράλληλα Διάκριση έλαβαν οι δράσεις και οι υπηρεσίες που παρέχει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε κάθε παιδί θύμα Βίας.

Η ανάδειξη των συγκεκριμένων δράσεων του Οργανισμού, που κρίθηκαν ότι συμβάλλουν στη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στη χώρα μας, έγινε ανάμεσα από 278 πρωτοβουλίες Επιχειρήσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνίας Πολιτών, που συμμετείχαν φέτος στον Κοινωνικό Διάλογο BRAVO και αναπτύχθηκε σε Εθνικό επίπεδο με 200 κοινωνικούς εταίρους και 7.000 ενεργούς πολίτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

- Παρείχε υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής σε 14.588 παιδιά πανελλαδικά,πραγματοποιώντας 21.978 εξετάσεις, με τις 3 κινητές μονάδες προληπτικής ιατρικής (πολυϊατρείο «Ιπποκράτης», Ακουoλογική / Οφθαλμολογική μονάδα και Οδοντιατρική μονάδα) και με την συνεργασία 420 εθελοντών γιατρών.

- Απασχόλησε εθελοντικά 3.269 άτομα, τα οποία διέθεσαν 184.308 ώρες εθελοντικής προσφοράς.

- Στον τομέα της Βίας υποστήριξε πανελλαδικά 43.856 παιδιά σε επίπεδο Πρόληψης, Παρέμβασης και Θεραπείας.