Ιατρικές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιεί Προληπτική Ιατρική με τέσσερεις Κινητές Μονάδες:

  • Το Πολυϊατρείο «Ιπποκράτης», το οποίο περιλαμβάνει τα εξής αυτόνομα τμήματα: ακουολογικό, καρδιολογικό, παιδιατρικό, οφθαλμολογικό, οδοντιατρικό. Η Μονάδα έχει αυτόνομη ρευματοδότηση και διαθέτει το καινοτόμο σύστημα e-ppokrates, υλοποιείται ένα πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής μέσω του οποίου πραγματοποιείται σειρά εξετάσεων με ταυτόχρονη δημιουργία ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου για τα παιδιά. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μέσω τηλεϊατρικής παρέχεται σύνδεση με γιατρούς.
  • Την Κινητή Μονάδα Προληπτικής Οδοντιατρικής και Ιατρικής για τα παιδιά
  • Την Κινητή Διαγνωστική Οφθαλμολογική και Ακουολογική Μονάδα Προληπτικής Ιατρικής για Παιδιά
  • Το Νέο Κινητό Πολυϊατρείο