Τρίτη συνάντηση εργασίας του έργου #HITproject για την ενδυνάμωση των Νέων στην αντιμετώπιση του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας και των Διακρίσεων κατά των Μεταναστών στη Βαρκελώνη

11 Οκτωβρίου 2019

Η 3η συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού έργου «Hate Interrupter Teams: Youth counteracting hate speech towards migrants and minorities through participatory and creative campaigning», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια», πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου.


Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχε, η επιστημονική ομάδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» καθώς και εκπρόσωποι από τον Κυπριακό Οργανισμό «HFC Hope For Children CRC Policy Center» συντονιστή εταίρο του έργου, τον φορέα  «Rinova Limited» από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον φορέα «Associazione Culturale Mulab» από την Ιταλία, τον φορέα «Associacio Per A La Creacio I Estudis De Projectes Socials C.E.P.S» από την Ισπανία που φιλοξένησε τη συνάντηση, την «Collage Arts» από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Πανεπιστήμιο Frederick από την Κύπρο, το «Metropolisnet - European Metropolis Employment Network Ewiv» από την Γερμανία και τον Βουλγαρικό Οργανισμό «Gender Alternatives Foundation».   


Το έργο «Hate Interrupter Teams: Youth counteracting hate speech towards migrants and minorities through participatory and creative campaigning» έχει διάρκεια 24 μήνες και  στοχεύει στην ανάπτυξη ένα νέου μοντέλου ενδυνάμωσης των νέων στην αντιμετώπιση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων που αφορούν τους μετανάστες.


Στο πλαίσιο αυτό, κατά την 3η συνάντηση εργασίας η ομάδα έργου έκανε μια επισκόπηση όλων των ενεργειών και των ολοκληρωμένων παραδοτέων του πρώτου χρόνου υλοποίησης του έργου. Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκε η υλοποίηση κα τα συμπεράσματα των ομάδων εστιασμένης συζήτησης και των πραγματοποιηθεισών εκπαιδεύσεων των «Ομάδων διακοπής μίσους» (HITs)στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ρητορική και Συμπεριφορά  Μίσους σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.


Ακολούθως συζητήθηκε η διενέργεια σεμιναρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ρητορική και Συμπεριφορά Μίσους, που θα απευθυνθεί σε θεσμικά πρόσωπα (stakeholders) και διαμορφωτές γνώμης, καθώς και η πραγματοποίηση των συνεργατικών εργαστηρίων των HITs, δηλαδή των συμμετεχόντων νέων (14 έως 19 ετών) σε συνεργασία τους με τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, συμβούλους, επαγγελματίες – καθοδηγητές και θεσμικούς φορείς, με σκοπό τη παραγωγή δημιουργικής εκστρατείας ευαισθητοποίησης με 5 ψηφιακά  προϊόντα (digital media) ανά χώρα εταίρο, με σκοπό την καταπολέμηση της ρητορικής και της συμπεριφοράς μίσους.

 

Επίσης παρουσιάστηκε η εφαρμογή online interactive app του έργου και συζητήθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες και εξειδικευμένες λεπτομέρειες της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών εφαρμογών HIT online interactive app και  Online Human Library.

 

Επιπρόσθετα αναλύθηκαν οι διαδικασίες διαχείρισης και οικονομικής παρακολούθησης του έργου καθώς και οι πραγματοποιηθείσες και προβλεπόμενες ενέργειες  δημοσιότητας, διάχυσης και αειφορίας και ακολούθως η ομάδα εργασίας έθεσε τα επόμενα βήματα της υλοποίησης του έργου.


Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εδώ


Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου ακολουθώντας τον σύνδεσμο  http://hitproject.eu/

 

Disclaimer: The HIT project (REC-RRAC-RACI-AG-2017-807861) has been co-financed with the support of the European Commission’s DG Justice and Consumers. Its contents and materials are the sole responsibility of its authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.