«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνέβαλλε στις εργασίες του Συνεδρίου του ΟΑΣΕ για την Εμπορία Ανθρώπων

19 Απριλίου 2019

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετείχε στο Συνέδριο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) που εστίασε στο φαινόμενο της Εμπορίας Ανθρώπων. Το Συνέδριο διοργανώθηκε στη Βιέννη στις 8 και 9 Απριλίου 2019 και τη φετινή χρονιά εστίασε στο ρόλο της τεχνολογίας και στους τρόπους που αυτή μπορεί να εναρμονιστεί και χρησιμοποιηθεί ώστε να καταπολεμηθούν οι διάφορες μορφές της εμπορίας ανθρώπων.

 

Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και ειδικοί στο πεδίο από 57 χώρες που συμμετέχουν ως μέλη στον ΟΑΣΕ συμμετείχαν στις εργασίες του Συνεδρίου συμβάλλοντας στις διάφορες θεματικές του. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι παρά το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην καταπολέμηση του φαινομένου τις 2 τελευταίες δεκαετίες, οι έμποροι δυστυχώς κάνουν χρήση της τεχνολογίας για να στρατολογούν, ελέγχουν και να εκμεταλλεύονται θύματα που πέφτουν στα δίχτυα τους πολύ πιο αποτελεσματικά και σε μεγαλύτερη κλίμακα σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Ο Πρέσβης (Επ.) Marc Van den Reeck, Επικεφαλής Διεθνών Συνεργασιών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες την εμπειρία του Οργανισμού στο πεδίο της πρόληψης και της άμεσης παρέμβασης για παιδιά θύματα εμπορίας, ενώ παρουσίαση τεχνολογικά μέσα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο της πρόληψης αλλά και να διασφαλιστεί η προστασία παιδιών που έχουν πέσει θύματα διάφορων μορφών εκμετάλλευσης και εμπορίας.

 

Επίσης, ο κ. Marc Van den Reeck έδωσε έμφαση στη σύνδεση του φαινομένου των εξαφανίσεων παιδιών με τους κινδύνους της εμπορίας, όπως επίσης και την ανάγκη ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των αρχών επιβολής του νόμου, των επαγγελματιών υγείας και των σχολικών κοινοτήτων προκειμένου να διασφαλίζεται  η άμεση αναγνώριση και κινητοποίηση για την προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

 

Κατά τη διάρκεια του διήμερου Συνεδρίου οι συμμετέχοντες διαμόρφωσαν τα θεμέλια και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής ώστε να ληφθούν μέτρα και να προωθηθούν ενέργειες από τα συμμετέχοντα κράτη στην περιοχή που καλύπτει ο ΟΑΣΕ. Εταιρείες τεχνολογίας, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και διεθνείς οργανισμοί παρουσίασαν εφαρμογές και εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού αναγνώρισης προσώπου και της τεχνητής νοημοσύνης (AI), για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης που λαμβάνει χώρα μέσα από το διαδίκτυο.