Στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + B.R.I.D.GE the gap στο Camarles της Ισπανίας συμμετείχε «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

12 Οκτωβρίου 2023

Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + B.R.I.D.GE the gap, μια σύμπραξη σχολικών μονάδων για  ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα σε μαθητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, στο οποίο συμμετέχουν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί Λυκείου από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Τσεχία.

Η τελευταία κινητικότητα του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Camarles της Ισπανίας για μια εβδομάδα και ο Οργανισμός στο πλαίσιο της συνεργασίας με το 3ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου, συμμετείχε πραγματοποιώντας διαδραστικά εργαστήρια σχετικά με την Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, χρησιμοποιώντας το εγκεκριμένο εργαλείο DAB: Dance Against Bullying.

Το εργαλείο DAB: Dance Against Bullying, είναι ένα έργο που δημιουργήθηκε από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έχει Ευρωπαϊκή διάσταση με εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες και έχει στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου του εκφοβισμού μεταξύ των νέων, με τη χρήση εργαλείων σχετικών με τον σύγχρονο χορό και με την ανάπτυξη μίας καινοτόμου μεθοδολογίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να μάθουν για το «Χαμόγελο», για τον 10χρονο ιδρυτή του, τον Ανδρέα, τις Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης, με έμφαση στην την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111, την οποία και μπορούν να χρησιμοποιούν, τις δράσεις του Οργανισμού καθώς και τρόπους να διαχειρίζονται περιστατικά βίας και εκφοβισμού από κάθε ρόλο.

Κυριότερες δράσεις του DAB: Dance Against Bullying:

  • Εκπόνηση Έκθεσης Συγκριτικής Αξιολόγησης με στόχο την καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης και των διαστάσεων του φαινομένου, με την συμμετοχή νέων μέσω σχολείων, οργανώσεων, αθλητικών σωματείων κ.λπ.
  • Διοργάνωση τοπικών εργαστηρίων χορού για επαγγελματίες και νέους.
  • Δημιουργία Web Portal, στο οποίο θα δημοσιεύονται οι μαγνητοσκοπήσεις από τα εργαστήρια, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα του έργου.
  • Εκπόνηση White Paper, με στόχο την μετατροπή των συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων του έργου σε συγκεκριμένη πρόταση πολιτικής μεταρρύθμισης.