3η Συνάντηση Εργασίας στη Λισαβόνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care» με τη συμμετοχή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

12 Φεβρουαρίου 2019

Η 3η συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού έργου «Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 6, 7 και 8 Φεβρουαρίου.

 

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός από την επιστημονική ομάδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στελέχη του Ινστιτούτου Athens Lifelong Learning Institute, εκπρόσωποι από το West University Timisoara από τη Ρουμανία που αποτελεί τον επικεφαλής εταίρο του έργου, το Πανεπιστήμιο της Lusofona από την Πορτογαλία, το Πανεπιστήμιο των Τιράνων από την Αλβανία, το Ρουμανικό Οργανισμό DGASPC, τα Χωριά SOS Ρουμανίας και τα Χωριά SOS Αλβανίας.

 

Το έργο «Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care» έχει διάρκεια 24 μήνες και  στοχεύει  στην  ανάπτυξη και εφαρμογή μια συνολικής στρατηγικής βελτίωσης των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών της ζωής των νέων που εγκαταλείπουν ένα πλαίσιο φροντίδας και στην ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης όπως η κατάρτιση προϋπολογισμού, η διαχείριση του χρόνου, η υγεία, η διατροφή, η υγιεινή και η επίλυση συγκρούσεων.

 

Κατά την 3η συνάντηση εργασίας, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν το εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία, καθώς και η υλοποίηση της καθοδήγησης (mentoring) των ωφελούμενων νέων που συμμετέχουν στο έργο. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της  Lusofona τριήμερη εκπαίδευση των επιστημονικών ομάδων (train the trainers) προκειμένου ακολούθως να υλοποιήσουν τα «Life skills workshops» των ωφελούμενων νέων, τα οποία θα γίνουν κατά τους επόμενους μήνες στις συμμετέχουσες χώρες.

 

Επιπρόσθετα συζητήθηκαν οι διαδικασίες διαχείρισης και οικονομικής παρακολούθησης του έργου, καθώς και οι πραγματοποιηθείσες ενέργειες  δημοσιότητας, διάχυσης και επικοινωνίας, ενώ η ομάδα εργασίας έθεσε τα επόμενα βήματα της υλοποίησης του έργου.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: http://now-what-project.eu/ και στην ιστοσελίδα  του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εδώ