Πυροσβεστικά οχήματα για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στα Σπίτια του Οργανισμού στα Μελίσσια Αττικής και στην Κέρκυρα

Δύο πυροσβεστικά οχήματα, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ασφάλεια δύο εκ των δέκα Σπιτιών του Οργανισμού. Το ένα όχημα βρίσκεται στην Κέρκυρα, λειτουργεί με εκπαιδευμένους εθελοντές πυροσβέστες με την εποπτεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κέρκυρας. Το δεύτερο όχημα βρίσκεται στα Μελίσσια, το σπίτι βρίσκεται μέσα σε δάσος 40 στρεμμάτων και το πυροσβεστικό καλύπτει το σπίτι και την ευρύτερη περιοχή σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.