Κινητή Επιχειρησιακή Μονάδα για τον εντοπισμό εξαφανισμένων Παιδιών

Η Κινητή Επιχειρησιακή Μονάδα συντονίζει και κατευθύνει (με την χρήση της τεχνολογίας που φέρει), την Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Εξαφανισμένων Παιδιών «Θανάσης Μακρής» σε συγκεκριμένα σημεία Άμεσης Έρευνας και Διάσωσης –Επέμβασης.

Ο συντονισμός πραγματοποιείται μέσω GPS και live στίγματος ασύρματης επικοινωνίας real time. Τα monitors δίνουν εικόνα του στίγματος του κάθε διασώστη στο πεδίο.

Η Μονάδα έχει τη δυνατότητα χρήσης ως Συντονιστικού Κέντρου σε συνεργασία με την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η Μονάδα έχει διαρκή σύνδεση και επικοινωνία με το Επιχειρησιακό Κέντρο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», δηλαδή:

 • Την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 Amber Alert
 • Την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056
 • Την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111

Η Μονάδας παρέχει Άμεση Επέμβαση τόσο σε περιπτώσεις εξαφανίσεων ανηλίκων όσο και σε συμβάντα μεγάλης κλίμακας καταστροφών (σεισμοί, πυρκαγιές κλπ).

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μονάδας είναι:

 • GSM, VHF, UHF
 • Internet Connection
 • WiFi hot spot
 • Σύνδεση με τον υπόλοιπο στόλο οχημάτων του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενσύρματα ή ασύρματα Περιμετρικός Φωτισμός Ασφαλείας
 • Kit πρώτων βοηθειών και φορείου πεδίου
 • Printing Laminating Equipment
 • Hλεκτρονικοί υπολογιστές , χάρτες ηλεκτρονικοί και από χαρτί , πίνακας ανακοινώσεων (white board / φελλού)
 • 220 volt 12,volt
 • Εσωτερικός φωτισμός εργασίας

Παράλληλα με την Κινητή Επιχειρησιακή Μονάδα για τον εντοπισμό παιδιών που έχουν εξαφανιστεί, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει στο πλαίσιο επιχειρήσεων για παιδιά που εξαφανίζονται, εξειδικευμένα Υλικοτεχνικά μέσα για την αναζήτηση παιδιών που έχουν εξαφανιστεί σε αστικό και μη αστικό περιβάλλον (jeeps, ATV, μηχανή).