Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά με τις οποίες πραγματοποιεί διακομιδές πανελλαδικά και σε κάποιες περιπτώσεις εκτός Ελλάδας.

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά του Οργανισμού είναι μοναδικές στην Ελλάδα και είναι ουσιαστικά ένα «κρεβάτι» Μονάδας Εντατικής Θεραπείας σε 6 τροχούς, εν κινήσει.

Παρέχουν τη δυνατότητα παιδιατρικής υποστήριξης της ζωής κατά τη διακομιδή (Αναπνευστήρας, Καρδιακό monitor/απινιδωτής, αναρρόφηση κτλ)

Έχουν ανεξάρτητη παροχή ρεύματος, η οποία διαρκεί για τουλάχιστον το διπλάσιο χρόνο της διακομιδής

  • Oι θερμοκοιτίδες διαθέτουν δικό τους monitor, αναπνευστήρα, πιεσόμετρο κτλ
  • Οι θερμοκοιτίδες διαθέτουν δική τους μπαταρία και ανεξάρτητη παροχή οξυγόνου αλλά και όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για σύνδεση τους σε ρεύμα ή αέρα ή οξυγόνο του ασθενοφόρου
  • Διαθέτουν ειδική αντλία έγχυσης υγρών με σύριγγα (φάρμακα, γάλα κτλ) για τα νεογνά (Καμία άλλη Μονάδα στην Ελλάδα δεν διαθέτει ανάλογο εξοπλισμό)
  • Διαθέτουν εξοπλισμό με ενσωματωμένες παιδιατρικές παραμέτρους (π.χ ο αναπνευστήρας βγάζει αυτοματοποιημένες παραμέτρους βάσει της ηλικίας και του βάρους του παιδιού) (Καμία άλλη Μονάδα στην Ελλάδα δεν έχει ταυτοποιημένες παραμέτρους)
  • Οι Μονάδες είναι πιστοποιημένες από την Ε.Ε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χαρακτηριστικά των Μονάδων υπερκαλύπτουν τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά από το 1997.

Σχετικοί Χορηγοί