«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερμά την εταιρεία «Tiger Hellas Α.Ε»

07 Φεβρουαρίου 2020

Η εταιρεία «Tiger Hellas Α.Ε», στο πλαίσιο των δράσεων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και της ευαισθησίας που χαρακτηρίζει τη διοίκηση και τους ανθρώπους της, συνέχισε και το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019 τις ενέργειες υποστήριξης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και των παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2019 η εταιρεία προσέφερε στον οργανισμό μέρος του μικτού κέρδους από τις σακούλες που πωλούνται στα καταστήματα της πανελλαδικά. Συγκεκριμένα, συγκέντρωσε και απέδωσε στον οργανισμό το ποσό των 3.622,44€.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, συγκεντρώθηκε το ποσό των 2.484,18 €, μέσω των δωρεών των πελατών που συγκεντρώθηκαν στους κουμπαράδες του οργανισμού, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε 13 καταστήματα πανελλαδικά (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα, Πάτρα). Οι χρηματικές δωρεές που συγκεντρώνονται στους κουμπαράδες διατίθενται αποκλειστικά για τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα Υγείας που στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερμά την εταιρεία «Tiger Hellas Α.Ε» για την πολύτιμη υποστήριξη και την ενεργή συμμετοχή στο πολύπλευρο έργο του οργανισμού.