Η McCain στηρίζει «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» και στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Οργανισμού

22 Νοεμβρίου 2023

Η McCain, αποτελεί ένα σταθερό υποστηρικτή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» και αποδεικνύει συνεχώς και έμπρακτα την εμπιστοσύνη στο ολιστικό του έργο. Στο πλαίσιο αυτό, οι άνθρωποι της McCain, πριν κάποιες ημέρες, πραγματοποίησαν για ακόμη μια φορά εταιρικό εθελοντισμό στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Οργανισμού στο Μαρούσι.

Νίκη, Νιόβη, Στεφανία, Δέσποινα, Ειρήνη, Χάρη, Νίκο…

Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την εθελοντική και πάλι συμμετοχή σας, στην οργάνωση και τακτοποίηση των ειδών που προορίζονται για τα παιδιά και τις οικογένειές τους,  που ολιστικά  υποστηρίζονται από τα 16 Κέντρα Στήριξής Παιδιού και Οικογένειας του Οργανισμού  μας  σε όλη την Ελλάδα .

Με την πολύτιμη βοήθειά σας, αλλά και με τη βοήθεια όλων των εθελοντών μας, μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα Χαμόγελα!