Έναρξη της σχολικής χρονιάς και χρόνος με την οικογένεια

09 Σεπτεμβρίου 2022

Έναρξη της σχολικής χρονιάς και  χρόνος με την οικογένεια

 

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί μια περίοδο αυξημένων υποχρεώσεων για όλη την οικογένεια και η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στον  κοινό χρόνο μεταξύ των μελών και την εκπλήρωση των σχολικών/εργασιακών υποχρεώσεων αποτελεί συχνά μια πρόκληση.

 

Ο προγραμματισμός των καθημερινών δραστηριοτήτων των παιδιών, σχολικών και εξωσχολικών, σε συνδυασμό με το φόρτο των καθημερινών υποχρεώσεων των γονέων, πολλές φορές θέτει σε δεύτερη μοίρα τον χρόνο που μπορεί να αφιερώσει η οικογένεια για να συναντηθεί και να επικοινωνήσει.

 

Ο χρόνος με την οικογένεια είναι ωστόσο σημαντικός για την ψυχική ευεξία και την προσαρμογή των παιδιών (Vagni, 2022). Ενισχύει το αίσθημα συνοχής της οικογένειας, συμβάλλει στην ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών και σχετίζεται με καλύτερη ψυχική υγεία (Coe et al., 2018). Παιδιά τα οποία περνούν χρόνο με τους γονείς αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή, έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση και εμφανίζουν λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς (Parker et al., 2022).

 

Δραστηριότητες όπως το να γευματίζει όλη η οικογένεια μαζί ή το να βοηθούν οι γονείς τα παιδιά στα μαθήματά τους ή ακόμη και ο χρόνος που περνούν μαζί στο αυτοκίνητο καθώς μετακινούνται από τη μια δραστηριότητα στην άλλη, είναι σημαντικές στιγμές στην καθημερινότητα και μπορεί να αποτελέσουν ευκαιρίες για την ενίσχυση της επικοινωνίας (Offer, 2013). Επίσης, περισσότερο ή λιγότερο δομημένες δραστηριότητες, που μπορεί να προγραμματιστούν πιο σποραδικά στο πρόγραμμα της οικογένειας μπορούν να λειτουργήσουν αποφορτιστικά στο άγχος της καθημερινής ρουτίνας. Ανεξάρτητα από το τι κάνουν μαζί τα μέλη της οικογένειας, ο κοινός χρόνος φαίνεται ότι αποτελεί σημαντική πηγή ικανοποίησης για τη σχέση (Vagni, 2022).

 

Καθώς λοιπόν ξεκινά η νέα σχολική χρονιά και τα προγράμματα όλων γεμίζουν με δραστηριότητες είναι σημαντικό να θυμόμαστε τη σημασία του κοινού χρόνου με την οικογένεια, να δημιουργούμε ευκαιρίες για επικοινωνία και να εμπλέκουμε τα παιδιά στη συνδιαμόρφωση του κοινού προγράμματος.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να καλέσετε στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών» 11611, ώστε να συζητήσετε με έναν ψυχολόγο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλα αυτά που μπορεί να σας απασχολούν σε σχέση με το παιδί σας.

 

Βιβλιογραφία

Coe, J. L., Davies, P. T., Sturge-Apple, M. L. (2018).  Family cohesion and enmeshment moderate associations between maternal relationship instability and children's externalizing problems. Journal of Family Psychology, 32(3), 289-298.

Offer, S. (2013). Family Time Activities and Adolescents' Emotional Well‐being. Journal of Marriage and Family. 75.

Parker, K., Hallingberg, B., Eriksson, C., Ng, K., Hamrik, Z.,  Kopcakova, J., Movsesyan, E., Melkumova, M., Abdrakhmanova, S., Badura, P. (2022). Typologies of Joint Family Activities and Associations With Mental Health and Wellbeing Among Adolescents From Four Countries, Journal of Adolescent Health, 71 (1), 55-62.

Vagni, G. (2022). From Me to You: Time Together and Subjective Well-Being in the UK. Sociology56(2), 262–279.