Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύτιμη υποστήριξη της εταιρίας ΓΙΟΞΑΣ Α.Ε.Ε.

13 Φεβρουαρίου 2019

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερμά την Εταιρία Εμπορίας Ειδών Ύδρευσης, Θέρμανσης, Βιομηχανίας και Ναυτιλίας ΓΙΟΞΑΣ Α.Ε.Ε. για τη στήριξη και την άμεση ανταπόκριση σε αίτημα του Οργανισμού, για την παροχή εξοπλισμού σωληνώσεων. Χάρη στη βοήθεια της ΓΙΟΞΑΣ Α.Ε.Ε. πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επισκευές στο Σπίτι του Οργανισμού στον Καρέα, όπου μεγαλώνουν παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας.