Καλές πρακτικές για την προστασία των Παιδιών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε Διεθνή Συνάντηση Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων στη Βουλγαρία

07 June 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Καλές πρακτικές για την προστασία των Παιδιών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε Διεθνή Συνάντηση Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων στη Βουλγαρία

 

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2023

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής στην Ευρώπη, καθώς είναι αναγνωρισμένο για τη δέσμευσή του να παρέχει ολιστικές υπηρεσίες σε παιδιά και τις οικογένειές τους, αλλά και για τις διευρυμένες και σταθερές συνεργασίες του με Αρχές, Φορείς και Υπηρεσίες σε Ελλάδα, Ευρώπη και Διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, είχε την τιμή να παρευρεθεί στη Διεθνή Συνάντηση και Συζήτηση Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιήθηκε 30 και 31 Μαΐου 2023 στη Σόφια της Βουλγαρίας, και να αναδείξει την τεχνογνωσία και τα επιτεύγματά του, κατά τη διάρκεια των 27 χρόνων δράσης του, στον τομέα προστασίας των παιδιών.

Η συνάντηση, διοργανώθηκε από το Κέντρο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιφερειακών Πρωτοβουλιών (CHRDRI) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Βουλγαρίας, και είχε ως στόχο να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και κορυφαίων στρατηγικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για την παροχή ποιοτικών κοινωνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στα παιδιά και στους ενήλικες. Περιλάμβανε τρεις συνεδρίες εργασίας, καθεμία από τις οποίες επικεντρώθηκε σε διαφορετικές πτυχές των κοινωνικών υπηρεσιών.

Η πρώτη συνεδρία εξέτασε την τρέχουσα κατάσταση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος των κοινωνικών υπηρεσιών στη Βουλγαρία. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίας, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της ανάπτυξης των κοινωνικών υπηρεσιών για τα παιδιά, εξετάζοντας βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Η Τρίτη, και τελευταία, συνεδρία διερεύνησε καινοτόμες μεθόδους για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά, προωθώντας μια προοδευτική προσέγγιση στον τομέα.

Η Διεθνής Συνάντηση εμπειρογνωμόνων ολοκληρώθηκε με επιτυχία, παρέχοντας παράλληλα στα κράτη μέλη της ΕΕ μια ανεκτίμητη πλατφόρμα για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες εμπλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά με τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και τις μεθοδολογίες εργασίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο θέτει ως προτεραιότητα την προστασία όχι μόνο των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, αλλά και των παιδιών που έχουν ανάγκη γενικότερα.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Βουλγαρίας εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για διμερείς συναντήσεις με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να διδαχθούν από την τεχνογνωσία του και να λάβουν εκπαίδευση για την Εθνική Γραμμή Βοήθειας για τα Παιδιά που λειτουργούν στη Βουλγαρία ενώ παράλληλα οι διοργανωτές τόνισαν τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει το «Χαμόγελο» σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της προστασίας των παιδιών. Κοινή πρόταση και επιθυμία των συμμετεχόντων ήταν να υιοθετηθεί από όλους η φράση του μικρού ιδρυτή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εάν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζει με αφοσίωση και αγάπη να παρέχει τις υπηρεσίες του, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δίπλα παιδιά και τις οικογένειες τους, υπερασπιζόμενο τα δικαιώματα και την ευημερία τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο Οργανισμός συνεχίζει να βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» της καινοτομίας, διασφαλίζοντας συνεχώς νέες συνεργασίες με ενδιαφερόμενους φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τηλ. 11040
press@hamogelo.gr