Διεθνές Δίκτυο για τις Γραμμές Βοήθειας για Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου για τις Γραμμές Βοήθειας για Παιδιά (Child Helpline International - CHI) με έδρα το Άμστερνταμ και μέλη 183 Γραμμές Βοήθειας για παιδιά από 142 χώρες του κόσμου, το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία και ενδυνάμωση δωρεάν εθνικών γραμμών βοήθειας για παιδιά σε όλο τον κόσμο και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Ο Οργανισμός λειτουργεί στην Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης Παιδιών & Εφήβων (Συμβουλευτική Τηλεφωνική Γραμμή για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων 116111 που υπάγεται στο Διεθνές Δίκτυο του CHI.