Άσκηση πεδίου στο πλαίσιο ανάπτυξης της νέας εφαρμογής για εξαφανισμένα παιδιά «CHILD RESCUE»

29 June 2020

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει στο έργο “ChildRescue - Collective Awareness Platform for Missing Children Investigation and Rescue”, το οποίο επιδιώκει να συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και στην άμεση επίλυση περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων, μέσα από μια καινοτόμα προσέγγιση του κύκλου έρευνας και διάσωσης για περιστατικά εξαφάνισης ανηλίκων. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει επίσης στην βελτίωση της διαδικασίας εντοπισμού ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων/μεταναστών.


Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου πραγματοποιήθηκε η άσκηση πεδίου (full scale exercise), με στόχο την αξιολόγηση της λειτουργικότητας της νέας εφαρμογής CHILD RESCUE και της χρήσης όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει ως ένα από τα εργαλεία διαχείρισης περιστατικών εξαφανίσεων παιδιών. Η άσκηση υλοποιήθηκε στις 12 και 15 Ιουνίου 2020 στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Μαρούσι, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών, ενώ βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη βοήθεια της τεχνολογίας και σε εφαρμογές που επέτρεψαν την απομακρυσμένη επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη.


Η άσκηση πεδίου είχε ως θέμα την «Εξαφάνιση 16χρονης μαθήτριας σε αστικό περιβάλλον» και αποτέλεσε μια όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση του επιλεγμένου σεναρίου εξαφάνισης, το οποίο τα εμπλεκόμενα μέρη κλήθηκαν να διαχειριστούν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της άσκησης. Το επιλεγμένο σενάριο διαμορφώθηκε in situ από την Ομάδα Σχεδιασμού της Άσκησης (ΟΣΑ).


Στην υλοποίηση της άσκησης συμμετείχαν από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:


- Χειριστές της «Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφανίσεις 116000»
- Χειριστές από το Επιχειρησιακό Κέντρο Εκτάκτων Αναγκών
- Μέλη της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής»
- Εθελοντές του Οργανισμού που ανέλαβαν το ρόλο των πολιτών που στέλνουν πληροφορίες για την ανεύρεση του εξαφανισμένου παιδιού (χρήστες της εφαρμογής).


Η εφαρμογή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και σύντομα θα είναι διαθέσιμη στους πολίτες. Το «ChildRescue – Collective Awareness Platform for Missing Children Investigation and Rescue» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, με κωδικό συμβολαίου 780938.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.childrescue.eu


Οι εταίροι του Προγράμματος είναι:


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (NTUA) - Ελλάδα (Συντονιστής)
European Federation for Missing and Sexually Exploited Children - AISBL (MCE) - Βέλγιο
Το Χαμόγελο του Παιδιού - Ελλάδα
Child Focus (Fondation pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités) - Βέλγιο
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Ελλάδα
Frankfurt University of Applied Sciences (FRA-UAS) - Γερμανία
SingularLogic Romania Computer Applications S.R.L (SiLO) - Ρουμανία
UBITECH Ltd - Κύπρος
MADE GROUP - Ελλάδα
Suite5 Data Intelligence Solutions Ltd (SUITE5) - Ιρλανδία

 

 #ChildRescueEU, #TogetherWeCanFindThem, #StaySafe, #MissingChildren #IMCD