«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ταξίδεψε στην Κύπρο για την εκπαίδευση επαγγελματιών στο θέμα των Δικαιωμάτων των Παιδιών στο σχολικό περιβάλλον

09 June 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ταξίδεψε στην Κύπρο για την

εκπαίδευση επαγγελματιών στο θέμα των Δικαιωμάτων των Παιδιών στο σχολικό περιβάλλον

Έργο ARiSE της Στρατηγικής Σύμπραξης Erasmus+ για την Σχολική Εκπαίδευση

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2023

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ARiSE-The Right(s) School, της Στρατηγικής Σύμπραξης Erasmus + KA2/ στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, συμμετείχε στη Λευκωσία της Κύπρου, σε τριήμερη εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εταίρων από την  Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ρουμανία και την Σλοβενία, με στόχο να παρουσιάσουν και να αξιολογήσουν τις θεματικές ενότητες που ανέπτυξαν αναφορικά με τα Δικαιώματα των Παιδιών, όπως αυτές έχουν ήδη αναρτηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα του έργου (https://rightschool.eu/) με στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης.

Το ψηφιακό περιεχόμενο της πλατφόρμας του έργου με τίτλο “ARiSE-The Right(s) School’’, περιλαμβάνει τέσσερα μαθήματα αναφορικά με τα δικαιώματα των παιδιών. Κάθε μάθημα αποτελείται από δύο μέρη, τη θεωρία και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτείνεται να υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη. Τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί από εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες σε Οργανισμούς με στόχο την ενσωμάτωση της διδασκαλίας -υπεράσπισης- των δικαιωμάτων των παιδιών στην διδακτική και διοικητική πρακτική των σχολείων στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Προς το παρόν, τα μαθήματα είναι διαθέσιμα μόνο στην αγγλική γλώσσα, ενώ σύντομα, θα είναι διαθέσιμα και στην ελληνική γλώσσα.

Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες παρουσίασαν τις προτάσεις του Οργανισμού αναφορικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες ευάλωτων ατόμων -προσφύγων, ατόμων με αναπηρίες, με νευροαναπτυξιακές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες, ατόμων που στερούνται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους λόγω κακοποιητικών συμπεριφορών ή συμπεριφορών αποκλεισμού και ατόμων που αντιμετωπίζουν διάκριση αναφορικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσίασαν αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά με την έννοια της ευαλωτότητας και των οικογενειακών και κοινωνικών παραγόντων  που την ενισχύουν καθώς και την αναγκαία πλαισίωση των ευάλωτων παιδιών στο σχολικό περιβάλλον, και στη συνέχεια, παρουσίασαν βιωματικά προτεινόμενες δραστηριότητες, οι οποίες στο τέλος αξιολογήθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες.

Με συνεχή προσπάθεια και νέες πρωτοπόρες προτάσεις εκπαίδευσης, η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και συνεργατικού συστήματος μάθησης, όπως αυτού που προτείνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου ARiSE, -συμπεριλαμβανομένων ενοτήτων εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο, μαθησιακών ενοτήτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και μιας διαδικτυακής πύλης ανταλλαγής γνώσεων για δασκάλους και διευθυντές σε όλη την ΕΕ, μέσω διαύλων επικοινωνίας όπως η συμμετοχική προσέγγιση και οι από κοινού σχεδιασμένες δραστηριότητες- αναμένεται να οδηγήσει στην ενδυνάμωση ενός μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επίσης, θα συμβάλει στο να διδαχθούν οι εκπαιδευτικοί πώς να εκπαιδεύουν τα παιδιά και τους νέους στα δικαιώματά τους, οραματιζόμενοι μία εκπαίδευση που μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την κοινωνική συνοχή σε ένα περιβάλλον με σεβασμό και αμοιβαία κατανόηση, που είναι πραγματικά εμπνευσμένο, φιλόξενο και ανθεκτικό.

Αναμένοντας την καταληκτική συνάντηση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου τον ερχόμενο Δεκέμβριο στη Σλοβενία, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζει τον αγώνα ώστε να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα όλων των παιδιών είναι σεβαστά, προστατευμένα και εκπληρώνονται καθώς και ότι τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή και το μέλλον τους.

Επικεφαλής εταίρος:

ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ANDRAGOSKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE |

Εταίροι του Έργου:

ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΠΑΝΕΜΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΚΥΠΡΟΣ, CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD | CENTRE EIGHT EDUCATION AND RESEARCH ORGANISATION | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, SOCIEDADE PROMOTORA DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA | ΡΟΥΜΑΝΙΑ, INNOVATION EDUCATION LAB

Δείτε φωτογραφικό υλικό από την τριήμερη εκπαίδευση: https://photos.app.goo.gl/e5Bga6Ch5L2mFsnm7

Περισσότερες πληροφορίες:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τηλ. 11040
press@hamogelo.gr