13 Ιανουαρίου: Εθνική Ημέρα Ευαισθητοποίησης Amber Alert

15 Ιανουαρίου 2022

13 Ιανουαρίου: Εθνική Ημέρα Ευαισθητοποίησης Amber Alert

26 χρόνια πρωτοπόρων δράσεων και υπηρεσιών για κάθε εξαφανισμένο παιδί.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ξεκίνησε το Amber Alert Hellas στην Ελλάδα το 2007.

Το Amber Alert Hellas είναι το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης/απαγωγής ανηλίκων, το οποίο ενεργοποιείται από «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» με την έγκριση της Ελληνικής Αστυνομίας. Το Amber Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ανηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου παιδιού και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στο Facebook, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π.

Σήμερα στο Amber Alert Hellas συμμετέχουν 153 φορείς. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το 2016 «Tο Χαμόγελο του Παιδιού» γίνεται ο συνεργαζόμενος φορέας της Facebook στην Ελλάδα για τη δημοσιοποίηση Amber Alert.